Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Operatorzy systemów przesyłowych krajów V4 (ČEPS, MAVIR, PSE i SEPS) oraz rumuński Operator TRANSELECTRICA są zaniepokojeni nietransparentnym procesem wrażania alokacji zdolności przesyłowych na połączeniu Niemcy-Austria

24 maja 2017, 11:03

Operatorzy systemów przesyłowych krajów V4 (ČEPS, MAVIR, PSE i SEPS) oraz rumuński Operator TRANSELECTRICA są zaniepokojeni nietransparentnym procesem wrażania alokacji zdolności przesyłowych na połączeniu Niemcy-Austria
PSE ze zdziwieniem przyjęły wspólny komunikat Urzędów regulacji Niemiec i Austrii, dotyczący uzgodnienia przez nie sposobu realizacji prawnego obowiązku wdrożenia alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria. Nie kwestionując konieczności uruchomienia alokacji na tej granicy, o co PSE zabiegają od wielu lat, nie można zaakceptować nietransparentnego i nieskoordynowanego sposobu prowadzenia uzgodnień o istotnym znaczeniu dla Polski i całego regionu CEE.

 

PSE podkreślają, że pomimo wielokrotnie zgłaszanej obu regulatorom konieczności dokonania szczegółowych uzgodnień z krajami najbardziej dotkniętymi przepływami niegrafikowymi, wynikającymi z braku alokacji na granicy DE-AU, proces ten odbył się całkowicie bez udziału polskiego operatora systemu przesyłowego.

Ponadto, wyjaśnienia i dookreślenia wymagają m.in. poniższe kwestie:

  • W jaki sposób zostały określone minimalne zdolności wymiany między Niemcami i Austrią wskazane na poziomie 4900 MW,
  • Jaki będzie sposób skoordynowania tych możliwości handlowych z pozostałymi granicami w regionie oraz
  • W jaki sposób będzie realizowania alokacja zdolności przesyłowych dla różnych horyzontów czasowych.

Głębokie zaniepokojenie budzi także brak informacji o koordynacji wymiany Niemcy-Austria z Polską i pozostałymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co rodzi obawy o wpływ proponowanych rozwiązań na możliwości wymiany transgranicznej krajowego systemu elektroenergetycznego.

Więcej informacji znajduje się w załączonym wspólnym komunikacie prasowym operatorów ČEPS, MAVIR, PSE i  SEPS.