Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Operatorzy systemów przesyłowych z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski podpisali umowy na wsparcie UE dla projektów związanych z synchronizacją

7 czerwca 2022, 11:39

Operatorzy systemów przesyłowych z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski podpisali umowy na wsparcie UE dla projektów związanych z synchronizacją
AST, Elering, Litgrid i PSE, operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) krajów bałtyckich i Polski, podpisały z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) umowę na 170 mln euro unijnego wsparcia. Środki posłużą do sfinansowania planowanych inwestycji w ramach II części 2 fazy projektu synchronizacji systemów państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Umowa zakłada wsparcie w wysokości: PSE – 75 mln euro, łotewski AST – 37 mln euro, litewski Litgrid – 31 mln euro, estoński Elering – 27 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na modernizację linii i stacji elektroenergetycznych, instalację akumulatorowych systemów magazynowania energii, a także usprawnienie informatycznych systemów sterowania i automatyki. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych części II fazy 2 synchronizacji wynosi 230 mln EUR, z czego 75% będzie współfinansowane ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (CEF - Connecting Europe Facility).

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych konsekwentnie realizują proces synchronizacji systemów elektroenergetycznych trzech państw bałtyckich z systemem synchronicznym Europy kontynentalnej. Obecnie systemy Litwy, Łotwy i Estonii są połączone z kontrolowanym przez Rosję systemem IPS/UPS. Dodatkowa infrastruktura pozwoli nie tylko na płynny proces synchronizacji, ale także stworzy nowe możliwości rynkowe i wzmocni regionalne bezpieczeństwo energetyczne.


O instrumencie „Łącząc Europę”

Instrument „Łącząc Europę” to kluczowy unijny instrument finansowania, którego celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego, miejsc pracy i konkurencyjności dzięki ukierunkowanym inwestycjom na poziomie europejskim. Program finansuje rozwój wysoce efektywnych, zrównoważonych i w pełni ze sobą połączonych transeuropejskich sieci w obszarach transportu, energii i usług cyfrowych. Inwestycje realizowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” pozwalają uzupełnić brakujące połączenia w europejskiej infrastrukturze energetycznej, transportowej i cyfrowej.