Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Operatorzy wspólnie rozwijają sieć energetyczną za ponad 100 mln zł

4 marca 2019, 10:17

Operatorzy wspólnie rozwijają sieć energetyczną za ponad 100 mln zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enea Operator i TAURON Dystrybucja podpisały porozumienie o koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w zachodniej Polsce. Powstanie m.in. nowa stacja elektroenergetyczna w Żaganiu oraz zostanie rozbudowana sieć linii elektroenergetycznych w regionie. Inwestycje poprawią bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji przekroczy 100 mln zł.

Budowa nowej stacji i związana z nią rozbudowa sieci najwyższych i wysokich napięć 220  kV i  110   kV, jest niezbędna dla zwiększenia bezpieczeństwa i ciągłości przesyłu oraz dostaw energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej południowej części woj. lubuskiego, północnej części woj. dolnośląskiego i południowo-zachodniej części woj.  wielkopolskiego.

W podpisanym porozumieniu PSE zadeklarowało wybudowanie stacji elektroenergetycznej 220/110  kV Żagań złożonej z rozdzielni 220 kV, rozdzielni 110 kV i jednego autotransformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA oraz wybudowanie dwutorowej linii 220 kV łączącej SE Żagań z linią 220 kV Leśniów – Mikułowa. Stacja oraz linie 220 kV w całości będą własnością PSE.

- Duże przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w tym regionie potrzebują pewności zasilania, dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję o budowie nowej infrastruktury przesyłowej, dzięki której zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej – podkreśla Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE. Nowe linie i stacja bez wątpienia wpłyną na wzrost bezpieczeństwa energetycznego w  tej części Polski, co jest istotne zarówno dla  dotychczasowych odbiorców, jak również ma wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców, którzy poszukują lokalizacji, gdzie zapewniona jest ciągłość zasilania – dodaje wiceprezes PSE.

Enea Operator z kolei zobowiązała się do wybudowania lub zmodernizowania napowietrznych linii 110 kV dla dziewięciu ciągów liniowych o łącznej długości 96 km. Wszystkie zostaną wybudowane do końca 2025 roku. Aby te zamierzenia inwestycyjne miały szanse powodzenia, niezbędna jest współpraca i wsparcie jednostek administracji państwowej i samorządowej. Mowa tu przede wszystkim o procesie pozyskiwania decyzji administracyjnych oraz prawa dysponowania nieruchomością na cele budowalne, gdzie szczególna będzie rola Wojewody Lubuskiego, a także starostów i włodarzy gmin: Iłowa, Jasień, Nowa Sól, Otyń, Żagań i  Żary, na terenie których prowadzone będą inwestycje.

- Podjęliśmy bardzo ambitne wyzwanie inwestycyjne, ale świadomi wagi całego projektu jesteśmy zdeterminowani, aby je zrealizować. Skoordynowany rozwój sieci przesyłowej i  dystrybucyjnej na tym obszarze to inwestycja, która służyć będzie odbiorcom przez wiele, wiele lat. Bardzo dziękuję partnerom z PSE i Tauron Dystrybucja za współpracę, której pierwszym, ale bardzo istotnym owocem jest to porozumienie – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Z kolei TAURON Dystrybucja przebuduje odcinek linii 110 kV relacji GPZ Jankowa Żagańska – GPZ Bolesławiec o długości 31 km. Zakończenie przebudowy tej linii planowane jest na  2023 rok. Dodatkowo, obaj operatorzy systemu dystrybucyjnego dostosują pozostałe linie graniczne 110 kV do  nowych warunków pracy, wynikających z budowy SE Żagań, poprzez ich przebudowę, dostosowanie temperaturowe, likwidację ograniczeń aparaturowych lub  zastosowanie węzłów do  analizy dynamicznej obciążalności linii.

- Budowa stacji energetycznej w Żaganiu poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy sieci 110  kV na  strategicznym dla TAURON Dystrybucja obszarze, na którym zlokalizowane są obiekty KGHM, takie jak szyby górnicze i dwie huty miedzi w Głogowie. Ponadto, przebudowa istniejącej linii granicznej, poprawi warunki dostaw energii elektrycznej na terenach północno-zachodnich województwa dolnośląskiego, w tym powiatu bolesławieckiego, zgorzeleckiego i  lwóweckiego – mówi Jarosław Broda, wiceprezes TAURON Polska Energia.

Zakończenie całości prac zaplanowane jest do 2025 roku. Szacowane nakłady na realizację wszystkich inwestycji kształtują się na poziomie przekraczającym 100 mln zł.

Dokumenty do pobrania:

Operatorzy wspólnie rozwijają sieć energetyczną za ponad 100 mln zł (Informacja Prasowa)