Powrót

Opinia ACER - pierwszy krok w stronę uregulowania kwestii wymiany handlowej w regionie CEE

23 września 2015, 00:00

Opinia ACER - pierwszy krok w stronę uregulowania kwestii wymiany handlowej w regionie CEE
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ACER w Lublanie, na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki, wydała w dniu 23 września opinię ws. zgodności wspólnego obszaru rynkowego Niemcy-Austria z europejskim prawem – Rozporządzeniem 714/EC/2009. Zgodnie z  opublikowaną przez ACER Opinią, brak skoordynowanego mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria stanowi naruszenie wspomnianego Rozporządzenia, a tym samym niezbędne jest zaimplementowanie mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych na  granicy Niemcy-Austria, podobnie jak to ma miejsce na wszystkich innych granicach między krajami-członkami UE.

Przyjęcie przedmiotowej Opinii potwierdza słuszność działań podejmowanych przez PSE, dążących do ustanowienia skoordynowanego procesu wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria. PSE wielokrotnie podkreślały, że brak ograniczenia w wymianie handlowej Niemcy-Austria prowadzi do ograniczania dostępnych dla uczestników rynku zdolności przesyłowych w regionie oraz może powodować występowanie sytuacji zagrożenia bezpiecznej pracy połączonego europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Opinia ACER jest ważnym krokiem w stronę ustanowienia skoordynowanych zasad alokacji zdolności przesyłowych na  wszystkich granicach państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). ACER oczekuje, że zaangażowani Regulatorzy i Operatorzy z regionu CEE, w ciągu 4 miesięcy od opublikowania Opinii, zobowiążą się do przyjęcia skoordynowanej procedury alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria zakładającej konkretny harmonogram jej wdrożenia. Powinni także potwierdzić, że - do czasu wdrożenia skoordynowanej procedury alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria - operatorskie działania zaradcze, takie jak wirtualny przesuwnik fazowy na połączeniu Niemcy-Polska lub inne działania podejmowane dla usuwania przeciążeń w sieci przesyłowej regionu CEE, opierające się m.in. na stosowaniu dwu- lub wielostronnego re-dispatchingu, będą w stanie zapewnić bezpieczną pracę europejskiego systemu przesyłowego.

Należy podkreślić, że opinia ACER stanowi dopiero pierwszy krok w stronę uregulowania kwestii wymiany handlowej w  regionie CEE. PSE rozpoczęły już proces rozmów z zaangażowanymi Operatorami i Regulatorami, niezbędnych dla  faktycznego wdrożenia Opinii ACER. W świetle argumentacji przedstawionej przez Agencję w uzasadnieniu Opinii, należy oczekiwać pełnego zaangażowania Operatorów i Regulatorów, w szczególności z obszaru Niemiec i Austrii, dla  szybkiego wdrożenia skoordynowanych zasad alokacji na granicy Niemcy-Austria lub podjęcia w okresie przejściowym innych działań zapewniających podobny efekt. Ponadto, PSE oczekują pełnego włączenia granicy Niemcy-Austria do  mechanizmu Flow-Based Allocation - przewidywanego jako docelowy model wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych w obszarze Europy kontynentalnej.

Link do opinii ACER: http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-Opinion-No-09-2015.aspx 
Link do komunikatu URE: http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6258,Glosowanie-Rady-Regulatorow-Energetyki-ACER.html