Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej "Oznakowanie przeszkodowe"

19 listopada 2019, 12:47

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej "Oznakowanie przeszkodowe"
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych PSE projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Oznakowanie przeszkodowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Specyfikacja została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej i wprowadzono następujące zmiany:

  1. Dodano wymagania dotyczące badań elementów oznakowania przeszkodowego.
  2. Dodano wymagania dotyczące oznakowania przeszkodowego ze względów ornitologicznych.
  3. Dokonano weryfikacji zapisów całej specyfikacji.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 2 grudnia 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.