Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie specyfikacji technicznych

7 sierpnia 2020, 13:47

Opiniowanie specyfikacji technicznych
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020).

Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązujących specyfikacji pn.:

  1. Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa, pomiary i układy obwodów wtórnych” (nr kodowy: PSE-SF.KSE 2.3/2012v1),
  2. „2.3.1 Katalog pól – obwody wtórne” (nr kodowy: PSE-SF.KSE 2.3.1/2005v1),
  3. „Obwody wtórne – rysunki od 1 do 39”,
  4. „Zasady organizacji obwodów wtórnych” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.ORGANIZACJA NN/2010v2).

Załącznikami do tej Specyfikacji Technicznej są typowe projekty ideowe obwodów wtórnych dla następujących rodzajów pól dla układu rozdzielni 2S:

  • Linia przesyłowa NN,
  • Auto(transformator) 400/110 kV,
  • Pomiar napięcia i uziemników szynowych,
  • Łącznik szyn poprzeczno-podłużny NN,
  • Łącznik szyn poprzeczny NN.

Powyższe załączniki będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne typy pól i układy sieciowe.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Specyfikacji Technicznej.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 4 września 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.