Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ”AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”

25 września 2018, 14:29

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ”AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania, które muszą spełnić agregaty prądotwórcze stacjonarne i przewoźne o mocach min. 200 kVA zasilające urządzenia potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail:standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.