Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Modułowe pola rozdzielcze MTS do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV”

10 kwietnia 2018, 14:01

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Modułowe pola rozdzielcze MTS do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV”
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Modułowe pola rozdzielcze MTS do sieci 110 kV, 220 kV” o zastosowanie do sieci 400 kV, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Chęć udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać na adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do 29.04.2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Informujemy, iż obecnie załącznik nr 4 pn. „Wymagania techniczne dla obudów spawanych i odlewanych przedziałów modułowego pola rozdzielczego MTS” podlega weryfikacji i zostanie dosłany Państwu w dniu 23.04.2018 r.

Na uwagi do załącznika nr 4 będziemy oczekiwać do dnia 07.05.2018 r. godz. 10:00.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.