Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”

28 stycznia 2021, 13:49

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o zgłaszanie uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna zawiera zakres i wymagania dotyczące przeprowadzania testów SAT (Substation Acceptance Test) na stacjach elektroenergetycznych oraz szablony  programów testów SAT dla różnych układów rozdzielni stacji elektroenergetycznych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl oraz do wiadomości: mariusz.wierzbowski@pse.pl  poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.