Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych

6 lipca 2020, 15:07

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentów:
  • „Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej”, określa wymagania techniczne i funkcjonalne, dotyczące oświetlenia elektrycznego miejsc pracy we wnętrzach budynków technologicznych i w przestrzeniach zewnętrznych stacji elektroenergetycznych: projektowanych, budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych przez PSE S.A.

    Dowiedz się więcej…
     
  • „Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych”, określa wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) - instalacji zraszaczowych służących do gaszenia we wczesnym stadium pożaru auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych oraz przesuwników fazowych.        

    Dowiedz się więcej…

 

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.