Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opracowanie przejściowego modelu łączenia rynków w Europie Środkowej (projekt DE-AT-PL-4M MC)

13 czerwca 2019, 12:57

Opracowanie przejściowego modelu łączenia rynków w Europie Środkowej (projekt DE-AT-PL-4M MC)
W ślad za wezwaniem organów regulacyjnych odpowiedzialnych za regulację rynku energii elektrycznej w Austrii, Niemczech, Polsce i państwach 4MMC (Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja) z 21 grudnia 2018 roku do rozpoczęcia projektu wdrożenia przejściowego mechanizmu łączenia rynków opartego na metodzie NTC (1), operatorzy systemów przesyłowych oraz NEMO (2) z tych krajów opracowali przejściowy model łączenia rynków w Europie Środkowej zw. Interim Coupling.

Podczas spotkania stron projektu z organami regulacyjnych, które odbyło się 22 maja 2019 r. w Budapeszcie, regulatorzy potwierdzili swoje poparcie dla kontynuacji prac nad wdrożeniem przejściowego modelu łączenia rynków w Europie Środkowej.

Celem projektu jest połączenie rynków energii elektrycznej (market-coupling)  Polski i państw 4MMC z największym w Europie rynkiem MRC poprzez wprowadzenie alokacji zdolności przesyłowych typu implicit opartej na metodzie NTC na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Tym samym realizacja projektu doprowadzi do wdrożenia w tym obszarze Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego (Single Day-Ahead Coupling tzw. SDAC).

Wdrożenie Interim Coupling umożliwi stopniowe wprowadzenie na wspomnianych wyżej granicach metody wyznaczania zdolności przesyłowych opartej na fizycznych przepływach (FBA). Wdrożenie FBA nastąpi w ramach projektu Core Flow-Based Market Coupling jako docelowe rozwiązanie wymagane przez europejskie regulacje prawne.

Interim Coupling przyczyni się do integracji rynków energii w regionie i przyniesie korzyści uczestnikom rynku przed prowadzeniem mechanizmu łączenia rynków opartego na metodzie FBA w regionie Core.

Aktualny plan przewiduje, że projekt Interim Coupling zostanie wdrożony w drugim kwartale 2020 roku.

Oryginalna treść komunikatu dostępna jest tutaj.

 

1.  Net Transfer Capacity – metoda wyznaczania zdolności przesyłowych na granicach oparta na ich bilateralnym uzgodnianiu przez sąsiadujących operatorów sieci przesyłowych. Na ich podstawie przeprowadzane są aukcje na giełdach energii elektrycznej.

2.  Nominated Electricity Market Operator (NEMO) – Nominowani Operatorzy Rynku Energii. Są to podmioty wyznaczone do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem rynków dnia następnego i dnia bieżącego w Unii Europejskiej (funkcja jest przeważnie pełniona przez giełdy energii).