Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

ORLEN i PSE na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

14 lipca 2017, 13:42

ORLEN i PSE na rzecz bezpieczeństwa energetycznego
PKN ORLEN i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprezentowały dziś dziennikarzom dwie nowe inwestycje, dzięki którym płocki zakład dołączy do grona wytwórców energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Największa elektrociepłownia gazowo-parowa w Polsce o mocy elektrycznej blisko 600 MWe i cieplnej 530 MWt oraz stacja elektroenergetyczna 400/110 kV stanowić będą ważne źródło zasilania północnej i centralnej Polski.

Grupa dziennikarzy i fotoreporterów gościła na terenie będącego w końcowej fazie procesu inwestycyjnego bloku gazowo-parowego w Zakładzie rafineryjno-petrochemicznym PKN ORLEN w Płocku. Zwiedzającym zaprezentowano także należącą do PSE stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock, która została rozbudowana pod kątem wyprowadzania mocy z nowego bloku kogeneracyjnego.  Zdaniem inwestorów obie inwestycje stanowią niezwykle ważne elementy w procesie zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw energii elektrycznej w centralnej Polsce, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Przypomnijmy, iż pod koniec czerwca odnotowano w Polsce rekordowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, wynoszące w szczycie ponad 22 883 MW.

SE Płock

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Płock została rozbudowana w celu przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na napięciu 400 kV linii wyprowadzającej moc z nowego bloku PKN ORLEN. Dzięki rozbudowie stacji do KSE będzie można wprowadzić z płockiego zakładu do 600 MWe. Synchronizację połączenia zaplanowano na III kwartał. Komercyjne wykorzystanie mocy będzie możliwe na przełomie roku  i pomoże zbilansować jej poziom w KSE. Inwestycję udało się zrealizować bez długotrwałych wyłączeń stanowiących dodatkowe obciążenie dla systemu szczególnie w północnej części kraju. Wybudowane i zmodernizowane pola rozdzielni 400 kV pozytywnie przeszły próby napięciowe i obciążeniowe. Została także potwierdzona gotowość do podania napięcia na wybudowaną linię blokową PKN ORLEN. Oprócz planowanego wyprowadzenia mocy z bloku płockiego koncernu, poprzez stację energetyczną Płock wyprowadzana jest także moc z elektrowni Bełchatów linią 400 kV Rogowiec – Płock. Znaczna część mocy przesyłana jest w kierunku północno-zachodnim do stacji 400/220/110 kV Grudziądz, pozostała do stacji 400/220/110 kV Ołtarzew.

Blok gazowo-parowy PKN ORLEN

Należąca do PKN ORLEN elektrociepłownia, w której została usytuowana najwyższej klasy turbina gazowa, będzie najwydajniejszym obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej, dostarczającym energię elektryczną oraz parę technologiczną. Na terenie płockiej CCGT zakończono już budowę linii blokowej 400 kV oraz wykonano próbę ciśnieniową kotła z wynikiem pozytywnym. Zakończono także płukanie układu olejowego, a Turbozespół został uruchomiony na obracarce. W ostatnim czasie po raz pierwszy podano również napięcie na blok gazowo-parowy od strony linii 400 kV. Rozpoczęcie tzw. „gorącego rozruchu”, co jest rozumiane także jako „pierwszy ogień” na turbinie gazowej, zaplanowane zostało na sierpień. Przewidywany termin oddania bloku w Płocku do eksploatacji to przełom 2017/2018.

Nowoczesna technologia kogeneracji zastosowanej w bloku gazowo-parowym w Płocku,  oparta o gaz ziemny czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2, jest zbliżona do zastosowanej w bloku CCGT we Włocławku. Obie jednostki będą się cechowały wysoką sprawnością, niskim wpływem na środowisko oraz wysokim stopniem wykorzystania w ciągu roku.  Wolumen energii elektrycznej wytworzonej w Płocku wielkości 3 TWh zostanie skierowany do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym. Natomiast wytworzona para będzie w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy ORLEN oraz lokalnych odbiorców.

Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 roku, ORLEN zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN ORLEN podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji Elektrociepłowni.