Powrót

Oświadczenie VE-T i <nobr>PSE-Operator S.A.</nobr>

9 sierpnia 2007, 00:00

Oświadczenie VE-T i PSE-Operator S.A.
Vattenfall Europe Transmission i PSE-Operator S.A., sąsiadujący Operatorzy Systemów Przesyłowych, zadecydowali o wzmocnieniu współpracy.

Zarządy Spółek podczas spotkania, które odbyło się dnia 12 lutego 2007 roku, wspólnie zdecydowały o ustanowieniu Grupy Sterującej, której celem będzie skoncentrowanie się na trzech głównych filarach: komunikacji, prowadzeniu ruchu oraz koordynacji planowania inwestycji sieciowych.

Skutkiem powyższych ustaleń 26 czerwca 2007 roku odbyło się w Warszawie spotkanie robocze. Główny temat spotkania dotyczył planów rozwoju istniejących połączeń transgranicznych obu systemów. Strony zgodziły się, że wymiana modeli sieci przesyłowych i innych koniecznych informacji potrzebnych do dalszych studiów, jak również aprobata zakresu wspólnej analizy zostanie ukończona do końca sierpnia 2007 roku.