Powrót

Parlamentarzyści w PSE Operator S.A.

3 lutego 2011, 00:00

Parlamentarzyści w PSE Operator S.A.
2 lutego 2011 roku w siedzibie PSE Operator SA odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki z prezesem zarządu PSE Operator SA Henrykiem Majchrzakiem.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki, poseł Andrzej Czerwiński oraz kilkunastu członków tego Zespołu wysłuchali prezentacji prezesa Henryka Majchrzaka na temat zamierzeń inwestycyjnych PSE Operator SA, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Prezes przedstawił zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji do roku 2015, uwzględniające budowę nowych oraz modernizację dotychczasowych linii oraz stacji elektroenergetycznych. Ważnym punktem wystąpienia był rozwój połączeń transgranicznych oraz informacja na temat uruchomionego mechanizmu Market Coupling na połączeniu SwePol Link. Parlamentarzyści uzyskali również informacje na temat bilansowania mocy w systemie przesyłowym oraz o przyłączaniu i wyprowadzeniu mocy z OZE. Po prezentacji nastąpiła mniej oficjalna część wizyty, podczas której posłowie i senatorowie zwiedzili Krajową Dyspozycję Mocy.