Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Pierwszy przesuwnik fazowy jest już montowany na transgranicznej stacji elektroenergetycznej Mikułowa

8 maja 2015, 00:00

Pierwszy przesuwnik fazowy jest już montowany na transgranicznej stacji elektroenergetycznej Mikułowa
4 maja br. na stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Mikułowa, znajdującą się w powiecie zgorzeleckim, przy granicy polsko-niemieckiej, dostarczono pierwszy z czterech docelowych przesuwników fazowych i rozpoczęto jego montaż.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych na liniach transgranicznych 10 lutego 2014 r. Umowa obejmuje prace związane z zaprojektowaniem, budową, dostawą i montażem przesuwników w stacji Mikułowa. Zgodnie z jej zapisami przesuwniki zostaną zainstalowane na  liniach przesyłowych najwyższych napięć łączących systemy elektroenergetyczne Polski i Niemiec. Dzięki ich działaniu możliwe będzie kontrolowanie przepływu energii elektrycznej pomiędzy krajami.

Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w 2014 roku, a zakończenie całego projektu, wraz z  uruchomieniami i niezbędnymi testami planowane jest na grudzień br. Dużym wyzwaniem logistycznym był transport urządzenia z uwagi na ciężar i gabaryty poszczególnych elementów. Cały przesuwnik waży ponad 800 ton, a jeden transportowany element to ponad 300 ton.

Przesuwniki fazowe są to specjalnego typu transformatory, które dzięki swojej konstrukcji umożliwiają regulację kąta napięcia, a przez to zmianę rozpływów mocy w systemie. W rezultacie Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) zostanie wyposażony w środki zaradcze pozwalające z  jednej strony na  ograniczanie niepożądanych nieplanowych przepływów z systemu niemieckiego wpływających na  bezpieczeństwo pracy KSE, a z drugiej strony - na obniżenie marginesów bezpieczeństwa stosowanych przy wyznaczaniu transgranicznych zdolności przesyłowych.

Montaż wszystkich przesuwników podniesie poziom bezpieczeństwa pracy oraz zwiększy zdolności wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Dostawy kolejnych przesuwników będą zrealizowane w ciągu najbliższych miesięcy.