Powrót

Plan Koordynacyjny Roczny na 2005 r.

1 grudnia 2004, 00:00

Plan Koordynacyjny Roczny na 2005 r.
Opublikowano komunikat dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2005 r (PKR-2005)