Powrót

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego

28 maja 2012, 00:00

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego
28 maja 2012 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem Listu Intencyjnego są trzy inwestycje, a mianowicie budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów oraz budowy stacji 400 kV Siedlce Ujrzanów i stacji 400 kV Stanisławów, będących częścią Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa.

List podpisali: Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Janina Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Antoni Jan Tarczyński – Starosta Powiatu Mińskiego, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego, Zygmunt Wielogórski – Starosta Powiatu Siedleckiego, Józefa Rychlik – Wicestarosta Powiatu Siedleckiego, Krzysztof Fedorczyk – Starosta Powiatu Węgrowskiego, Ewa Besztak – Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego, Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce, Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta Sulejówek, Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie, Bogdan Doliński – Wójt Gminy Grębków, Adam Ciszkowski – Burmistrz Gminy Halinów, Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Marian Soszyński – Burmistrz Gminy Kałuszyn, Sławomir Adamiak – Wójt Gminy Kotuń, Mirosław Bieniek – Wójt Gminy Siedlce, Stanisław Kaliński – Wójt Gminy Skórzec, Wojciech Witczak – Wójt Gminy Stanisławów, Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew oraz Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn. Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator reprezentował Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu spółki.

PSE Operator to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, która odpowiada m.in. za zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz rozwój krajowej sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych.

Region północno-wschodniej Polski wymaga znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. Brak zamkniętej sieci przesyłowej i możliwości wielostronnego zasilania w przypadku awarii stanowią realną groźbę utraty dostaw energii elektrycznej na tym terenie. W celu zapobieżenia tak niekorzystnym wydarzeniom i zminimalizowania ryzyka awarii, uruchomiono Projekt Polska – Litwa wspierany przez Unię Europejską. Dzięki temu inwestorowi udało się pozyskać dodatkowo środki pomocowe Unii Europejskiej na ten cel. Projekt ten składa się z 18 zadań inwestycyjnych na terenie czterech województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Trzy z nich są przedmiotem podpisanego Listu. Sprzyjać one będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i  jej odbiorców na terenie północnej części województwa mazowieckiego. Stworzą także korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.

Mając powyższe na uwadze przedstawiciele lokalnych władz samorządowych zdecydowali się na podpisanie Listu Intencyjnego, w którym wyrażają wolę zrealizowania tej inwestycji celu publicznego. Przedmiotem listu jest określenie podstawowych zasad współpracy lokalnych władz samorządowych z inwestorem. Szczególną wagę Strony przywiązują do rzetelnego informowania o prowadzonych inwestycjach, niezbędnego dla uzyskania akceptacji społecznej. Uzgodniono prowadzenie cyklicznych spotkań koordynacyjnych oraz wskazano imiennie osoby odpowiedzialne za współpracę.

Więcej informacji: www.polaczeniepolskalitwa.pl.

Sławomir Smoktunowicz
Rzecznik Prasowy PSE Operator