Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego.

24 maja 2012, 00:00

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego.
24 maja 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Ostrołęce nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem Listu Intencyjnego są dwie inwestycje, a mianowicie budowa linii 400 kV Ostrołęka - Łomża - Narew oraz rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV. Trasa linii przebiega przez tereny należące do miasta Ostrołęka i gminy Rzekuń.

Ze strony PSE Operator dokument podpisał Grzegorz Tomasik - Członek Zarządu Spółki. Władze lokalne reprezentowali Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki i Krzysztof Parzychowski  Wicestarosta, Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęka oraz Stanisław Godzina - Wójt gminy Rzekuń. 

Region północno-wschodniej Polski wymaga znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. Brak zamkniętej sieci przesyłowej i możliwości wielostronnego zasilania w przypadku awarii stanowią realną groźbę utraty dostaw energii elektrycznej na tym terenie. W celu zapobieżenia tak niekorzystnym wydarzeniom i zminimalizowania ryzyka awarii, uruchomiono Projekt Polska – Litwa wspierany przez Unię Europejską. Dzięki temu inwestorowi udało się pozyskać dodatkowo środki pomocowe Unii Europejskiej na ten cel. Projekt ten składa się z 18 poważnych zadań inwestycyjnych na terenie czterech województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Dwa z nich są przedmiotem podpisanego Listu. Sprzyjać one będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i  jej odbiorców na terenie północnej części województwa mazowieckiego. Stworzą także korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.

Mając powyższe na uwadze przedstawiciele lokalnych władz samorządowych zdecydowali się na podpisanie Listu Intencyjnego, w którym wyrażają wolę zrealizowania tej inwestycji celu publicznego. Przedmiotem listu jest określenie podstawowych zasad współpracy lokalnych władz samorządowych z inwestorem. Szczególną wagę Strony przywiązują do rzetelnego informowania o prowadzonych inwestycjach, niezbędnego dla uzyskania akceptacji społecznej. Uzgodniono prowadzenie cyklicznych spotkań koordynacyjnych oraz wskazano imiennie osoby odpowiedzialne za współpracę.