Powrót

Podpisanie umowy na dostawę przesuwników fazowych

10 lutego 2014, 00:00

Podpisanie umowy na dostawę przesuwników fazowych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały 10 lutego 2014 r. kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych. Umowa obejmuje również prace związane z ich zaprojektowaniem. Całkowita wartość netto umowy wynosi 349 milionów złotych.

Dzięki działaniu przesuwników możliwe będzie kontrolowanie przepływu energii pomiędzy Polską a Niemcami. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się w 2014 roku, a  zakończenie całego projektu, wraz z uruchomieniami i  niezbędnymi testami planowane jest na  grudzień 2015 roku.

Przesuwniki fazowe są to specjalnego typu transformatory, które dzięki swojej konstrukcji umożliwiają regulację kąta napięcia, a przez to zmianę rozpływów mocy w systemie. W rezultacie Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) zostanie wyposażony w środki zaradcze pozwalające z  jednej strony na ograniczanie niepożądanych nieplanowych przepływów z systemu niemieckiego wpływających na  bezpieczeństwo pracy KSE, a z drugiej strony - na obniżenie marginesów bezpieczeństwa stosowanych przy wyznaczaniu transgranicznych zdolności przesyłowych.

Przesuwniki fazowe przyczynią się do lepszego wykorzystania polskiej infrastruktury sieciowej, zwiększą możliwości absorpcji energii z farm wiatrowych oraz poprawią bezpieczeństwo pracy KSE i całego regionu CEE. Wymierną korzyścią dla uczestników rynku będą zwiększone zdolności importowe i eksportowe KSE. które polepszą warunki konkurencji na rynku energii elektrycznej. Zwiększone zdolności eksportowe umożliwią przy tym wzrost sprzedaży nadwyżek energii pochodzących z konkurencyjnych krajowych jednostek wytwórczych – podkreśla Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE.

Przesuwniki zostaną wyprodukowane w fabryce Siemensa w Austrii. Dużym wyzwaniem logistycznym będzie także transport urządzeń z uwagi na ciężar i gabaryty poszczególnych elementów. Cały przesuwnik waży ponad 800 ton, a jeden transportowany element to ponad 300  ton.

„Dla nas to bardzo ważny kontrakt i cieszymy się, że nasza oferta została wybrana. Doceniamy możliwość współpracy z tak istotnym partnerem dla polskiego rynku energetycznego, jakim są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zaoferowane przez nas rozwiązanie umożliwi lepszą kontrolę przepływu mocy.” – podsumował Peter Baudrexl, prezes zarządu Siemens Sp. z o.o.

Ze Spółką Siemens Polskie Sieci Elektroenergetyczne współpracowały już w przeszłości. Operator wykorzystuje w swojej infrastrukturze m.in. transformatory mocy pochodzące z austriackiej fabryki.