Powrót

Podpisanie umowy o świadczenie usługi praca interwencyjna z PGE Energia Odnawialna S.A.

28 grudnia 2018, 13:41

Podpisanie umowy o świadczenie usługi praca interwencyjna z PGE Energia Odnawialna S.A.

W dniu 27 grudnia 2018 r. PSE S.A. i PGE Energia Odnawialna S.A. podpisały umowę o świadczenie usługi praca interwencyjna. W ramach umowy zawartej na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, PGE Energia Odnawialna S.A. będzie świadczyła na rzecz PSE S.A. usługę praca interwencyjna polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP elektrowni szczytowo-pompowych Żarnowiec, Porąbka Żar, Dychów i Solina do interwencyjnego równoważenia bieżącego bilansu mocy czynnej i biernej w systemie oraz do sterowania rozpływami mocy w sieci przesyłowej.