Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA uzyskały Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

7 października 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA uzyskały Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
Uroczystość wręczenia Certyfikatu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania miała miejsce 4  października br. podczas Pierwszego Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, które odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prezes Zarządu PSE, Henryk Majchrzak odebrał Certyfikat z rąk przedstawiciela British Standards Institution (BSI).

Certyfikat nr BCMS 600725 w zakresie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, został przyznany PSE po  przeprowadzeniu audytu certyfikującego System Zarządzania Ciągłością Działania spółki na zgodność z  normą ISO 22301:2012. Jest to pierwszy tego typu certyfikat przyznany polskiej firmie z sektora elektroenergetycznego.

Norma ISO 22301:2012 przede wszystkim stanowi podstawę do budowy odporności organizacji, niezbędnej, aby sprostać nieoczekiwanym zdarzeniom i działać efektywnie podczas najtrudniejszych sytuacji. Ponadto, ma kluczowe znaczenie w przypadku kiedy zachowanie ciągłości działań operacyjnych lub produkcyjnych bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie organizacji oraz ma wpływ na wszystkie zainteresowane strony w jej otoczeniu. Pozwala również wskazać i ocenić potrzeby oraz ustalić efektywną politykę w zakresie ciągłości działania.

Wdrożenie w PSE Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z normą ISO 22301:2012 jest kolejnym etapem przyjętej w 2010 r. strategii systemowego podejścia do realizacji podstawowego celu działalności PSE, jakim jest zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elementami tej strategii są również już wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001 oraz System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001). Zastosowanie kompleksowego podejścia pozwala, aby kontekst zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE był rozpatrywany na każdym etapie eksploatacji sieci przesyłowej, począwszy od planowania jej rozbudowy, poprzez budowę, utrzymanie i wycofywanie z użytkowania. Dzięki temu, że jest integralnym składnikiem każdego z tych procesów, równocześnie zminimalizowane są niekorzystne – zarówno dla odbiorców energii elektrycznej, jak  i PSE - skutki wystąpienia ewentualnych awarii lub zdarzeń o charakterze kryzysowym.- podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes PSE. System Zarządzania Ciągłością Działania to także konsekwencja przyjetej i  realizowanej w PSE Polityki Zarządzania Ryzykiem.- dodaje Prezes Majchrzak

Dodatkowo, wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością działania usprawnia realizację wymagań określonych w art. 6 ust 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, które obligują PSE do ochrony obiektów należących do  infrastruktury krytycznej oraz utrzymania własnych systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej pełnego odtworzenia.

Wdrożenie normy przynosi istotne korzyści w postaci m.in.:

  • wspólnych ram zarządzania ciągłością działania, opracowanych na podstawie najlepszych praktyk międzynarodowych;
  • zapewnienia sprawdzonej metody odtworzenia zdolności organizacji do dostawy produktów i  realizacji usług o krytycznym znaczeniu na uzgodnionym poziomie i w uzgodnionym czasie w  następstwie zakłóceń;
  • proaktywnego poprawiania możliwości przetrwania organizacji w  obliczu zakłóceń;
  • zapewnienia sprawdzonej reakcji umożliwiającej zarządzanie zakłóceniami;
  • ochrony marki i reputacji Spółki

Pierwsze Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, podczas którego odbyła się uroczystość przyznania Certyfikatu, zostało zorganizowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w celu zaprezentowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej i podstawowych działań realizowanych w tym obszarze przez administrację publiczną i  przedsiębiorstwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej (m.in. z sektorów elektroenergetycznego, gazowego i naftowego), w nawiązaniu do uchwały w  sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, przyjętej przez Radę Ministrów 26 marca 2013 r. Oparta na światowych standardach uchwała wprowadza nową jakość w sferę połączonych działań administracji i przedsiębiorstw, zapewniając sprawne funkcjonowanie systemów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Podmiot certyfikujący PSE - British Standard Institution - jest pionierem w zakresie zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management - BCM), twórcą pierwszego standardu najlepszych praktyk BS  25999-2, stanowiących podstawę do utworzenia normy ISO 22301: 2012. Dzięki temu, że norma ta jest oparta na modelu PDCA, możliwym jest ciągłe doskonalenie systemu.