Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Polsko-czeskie rozmowy operatorów systemów przesyłowych

27 sierpnia 2012, 00:00

Polsko-czeskie rozmowy operatorów systemów przesyłowych
Bieżąca sytuacja w systemach przesyłowych Polski i Czech, sytuacja w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz koordynacja stanowisk wobec aktualnych wyzwań były tematami spotkania przedstawicieli Zarządów ČEPS, a.s. i PSE Operator S.A. - operatorów systemów przesyłowych czeskiego i polskiego. Spotkanie odbyło się 23. sierpnia br. w Warszawie.

Przedstawiciele obu operatorów pod kierunkiem pana Henryka Majchrzaka – Prezesa Zarządu PSE Operator S.A. oraz pana Vladimira Tošovský – Prezesa Zarządu ČEPS - zaprezentowali sytuację w obu systemach elektroenergetycznych i omówili sposoby rozwiązywania bieżących problemów.

Główna część spotkania poświęcona była kwestii nieplanowych przepływów energii przez systemy energetyczne Polski i Czech. Przepływy te są wynikiem dużych tranzytów energii z regionu północnych Niemiec do południowych Niemiec oraz do Austrii i stanowią istotny problem dla prawidłowego funkcjonowania systemów przesyłowych Polski i Czech. W celu ograniczenia nieplanowych przepływów energii ČEPS i PSE Operator planują instalację przesuwników fazowych na granicach z Niemcami. Do czasu instalacji takich przesuwników, PSE Operator i ČEPS będą prowadzić działania bezinwestycyjne we współpracy z niemieckim operatorem 50Hertz.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była integracja rynków energii dnia następnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. We wrześniu 2012 r. planowane jest uruchomienie mechanizmu market coupling pomiędzy rynkami Czech, Słowacji i Węgier. W czasie spotkania omawiano możliwość przystąpienia Polski do tej inicjatywy. PSE Operator stoi jednak na stanowisku, że priorytetem jest wdrożenie metodologii „flow-based” do wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych, z właściwie zdefiniowanymi obszarami rynkowymi, w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Bezpośrednie spotkania operatorów systemu przesyłowego sąsiadujących państw stwarzają możliwość uzgadniania stanowisk i planowania wspólnych działań. Są niezwykle istotne dla harmonijnej współpracy firm o kluczowym znaczeniu dla systemów energetycznych obu krajów - podkreślił w podsumowaniu spotkania Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator.