Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Polsko-japońska umowa o współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci i magazynowania energii elektrycznej

11 maja 2015, 00:00

Polsko-japońska umowa o współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci i magazynowania energii elektrycznej
7 maja 2015 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, pomiędzy PSE S.A., Energa Operator S.A., Energa Wytwarzanie S.A. oraz Hitachi, Ltd, które reprezentuje konsorcjum japońskich firm - Hitachi Chemical Co., Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation oraz Japan Research Institute, Limited.

Zawarta umowa dotyczy przeprowadzenia studium wykonalności dla realizacji projektu, który ma zwiększyć bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Zakres projektu obejmuje budowę dedykowanego systemu automatyki wraz z bateryjnym magazynem energii elektrycznej, który pozwoli m.in. na lepsze wykorzystanie źródeł odnawialnych o niestabilnym charakterze pracy.

Będzie to projekt demonstracyjny, a jego finansowanie wspiera  japońska organizacja rządowa New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Podstawą do rozpoczęcia prac nad studium wykonalności i zawarcia umowy pomiędzy PSE, Energa Operator, Energa Wytwarzanie oraz konsorcjum firm z Hitachi na czele, jest list intencyjny podpisany w  ubiegłym roku pomiędzy NEDO i Ministerstwem Gospodarki RP.

Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia jest ograniczenie ryzyka związanego z dużym wolumenem generacji ze źródeł o nieprzewidywalnym charakterze pracy, głównie wiatrowych, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy KSE. – powiedział Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE.

W tym celu zastosowane zostaną autorskie rozwiązania firm japońskich, w tym firmy Hitachi.

Zakres projektu demonstracyjnego zakłada stworzenie narzędzia do ograniczania skutków awarii i przeciążeń w sieci z wykorzystaniem m.in. automatycznego zaniżania mocy wybranych farm wiatrowych oraz magazynu energii elektrycznej - powiedział Masaaki Nomoto, Prezes Hitachi Energy Solutions Company.

Ponadto, zakres projektu będzie uwzględniał wykorzystanie magazynów energii elektrycznej do wspomagania bilansowania KSE w sytuacji dużej generacji w źródłach wiatrowych, w celu ograniczenia ryzyka ich  wyłączania. Doświadczenia zdobyte podczas opracowywania studium wykonalności i późniejszej realizacji projektu demonstracyjnego będą kluczowe dla zdefiniowania wymagań dla docelowego systemu, pozwalającego na automatyczne ograniczanie skutków wystąpienia awarii w sieci, a także dla wymagań dotyczących zastosowania w sieci magazynów energii elektrycznej.

Powyższe rozwiązania mają przyczynić się do stworzenia warunków dla rozwoju źródeł odnawialnych, w szczególności źródeł wiatrowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.