Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Program stażowy "Energia dla Przyszłości" (IV edycja)

15 kwietnia 2019, 11:37

Program stażowy "Energia dla Przyszłości" (IV edycja)
Interesuje cię energia? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Energii i dużych firmach energetycznych oraz zyskać perspektywę interesującej pracy w sektorze? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Energii wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Od dziś do końca rekrutacji należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie programu.

Rekrutacja trwa do 15 maja 2019 r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 07.2019 r.

Kto może wziąć udział w Programie

W IV edycji Programu stażowego udział może wziąć: 
trzydziestu dwóch studentów jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich i/lub absolwentów studiów magisterskich poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy:

 • Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Wydział Mechatroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Mechaniczno-Energetyczny; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Środowiska;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Wydział Energetyki i Paliw; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej;
 • Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
 • Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Wydział Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Mechaniczny; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Wydział Mechaniczny Technologiczny; Wydział Elektryczny; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Wydział Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii;
 • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Wydział Inżynierii Środowiska; Wydział Mechaniczny;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Elektroniki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa;
 • Politechnika Częstochowska: Wydział Elektryczny, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Jakie wynagrodzenie można otrzymać

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 600 zł brutto miesięcznie. 

Co zrobić

W IV edycji Programu stażowego:

 • Wejdź na stronę internetową programu.
 • Zapoznaj się z Regulaminem Programu Stażowego „Energia dla przyszłości” (dostępny pod informacją, na dole strony).
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie programu.
 • Czekaj na informację z ministerstwa.
 • Przyjdź na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną. 
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu.
 • Podpisz ze Spółką umowę o staż.

Co przygotować

Aby wziąć udział w rekrutacji do IV edycji Programu Stażowego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie programu.

Do aplikacji należy dołączyć:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 

 • CV w języku polskim,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia do pobrania na dole strony),

Dokumenty dodatkowe: 

 • zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Gdzie złożyć aplikację

Aplikację należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie programu.

Jakie są zasady wyboru kandydatów

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych max. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu kandydatów na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Termin i warunki odbywania stażu 

Staż odbędzie się w terminie 1 października 2019 r. – 30 września 2020 r.

Stażyści zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o staż, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Tryb pracy komisji rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna:

 1. Na pierwszym posiedzeniu wybierze Przewodniczącego i Zastępcę. 
 2. Przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na staż. 
 3. Wyłoni max. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. 
 4. Sporządzi Ranking Kandydatów. 
 5. Przeprowadzi głosowanie w przypadku gdy, co najmniej dwóch kandydatów uzyska tę samą liczbę punktów. 

Kryteria wyboru kandydatów

W IV edycji Programu Stażowego kryteria wyboru kandydatów są następujące:

Obligatoryjne:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
 • wiedzę merytoryczną,
 • motywację do realizacji stażu poprzez:
  • 5-6 pytań ogólnych,
  • 3-6 pytań dotyczących specyfiki obszaru biznesowego.

Maksymalna liczba punktów: 45 punktów

 1. Test wiedzy – próg zaliczenia 75%

Maksymalna liczba punktów: 48 punktów

 1. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%

Maksymalna liczba punktów: 15 punktów

Opcjonalne: 

 1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt 

 1. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat)

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt 

 1. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne)

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt


Łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to 111 punktów.

Kontakt

Magdalena Laskowska
Telefon +48 22 695 88 53

Beata Kokosza-Domżalska
Telefon +48 22 695 88 51

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl