Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)

28 listopada 2017, 19:35

Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)
Projekt PICASSO (ang. The Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) jest inicjatywą wynikającą z Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej (ang. Guideline on Electricity Balancing), opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28 listopada 2017 r. Wytyczne wejdą w życie w dniu 18 grudnia 2017 r.

Inicjatywa ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (ang. automatic Frequency Restoration Reserves – aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne w celu optymalizacji kosztów wykorzystywania automatycznej regulacji wtórnej.

Projekt jest prowadzony przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do inicjatywy PICASSO, przy czym w ramach ENTSO-E projekt uzyskał status projektu implementacyjnego Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej w zakresie wdrożenia europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej aFRR.

Zakres konsultacji

Europejscy OSP uczestniczący w Projekcie PICASSO, w ramach niniejszych konsultacji, przedstawiają różne warianty rozwiązań dla europejskiej platformy aFRR, jednocześnie oczekując od interesariuszy i uczestników rynku opinii dotyczących przedstawionych propozycji. Przekazane w ramach konsultacji opinie będą wykorzystane w toku dalszych prac, mających na celu opracowanie projektu szczegółowego platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne.

Okres konsultacji

Od 21 listopada do 20 grudnia 2017 roku.

Rozwiązania platformy aFRR są przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronach:

https://consultations.entsoe.eu/markets/ad09fd55/consult_view/

https://electricity.network-codes.eu/network_codes/eb/picasso/