Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Projekt Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii 5.1 jest już dostępny

31 marca 2022, 10:31

Projekt Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii 5.1 jest już dostępny
Operator Informacji Rynku Energii odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.1 została opublikowana.

Najnowsze SWI w wersji 5.1 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”).

Dokumentację zaktualizowano w oparciu o zmiany w przepisach prawa, które mają wpływ na procesy rynku energii oraz wewnętrzne analizy zespołów projektowych PSE.

SWI 5.1 zostały zaktualizowane m.in. w zakresie:

  1. usunięcia z dokumentacji zapisów dotyczących operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania (sprowadzenie roli OOSŁ do roli odbiorcy);
  2. implementacji kompleksowych rozwiązań dla prosumentów wirtualnych oraz prosumentów zbiorowych;
  3. wprowadzenie w dokumentacji obsługi nowego aktora – Operatora rozliczeń energii odnawialnej;
  4. rozbudowa rozwiązań powiązanych z „obiektami pomiarowymi”;
  5. wydzielenie z dokumentacji tzw. Standardów biznesowych CSIRE.

Standardy biznesowe CSIRE zastępują dotychczasowe Załączniki do SWI, przy czym ich struktura i nazewnictwo nie uległy zmianie – są spójne z załącznikami do wcześniejszych wersji SWI. Ponieważ stanowią one dokumentację o charakterze techniczno-biznesowym, ich wydzielenie pozwoli na zwiększenie elastyczności we wprowadzanych w nich zmianach, w szczególności na potrzeby interesariuszy CSIRE, czy też bieżących zmian przepisów prawa.

Spis wszystkich zmian wprowadzonych do SWI i Standardów biznesowych CSIRE względem poprzedniej wersji dokumentacji, znajduje się w Karcie aktualizacji nr 3. Aktualne dokumenty dostępne są pod adresami: