Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Projekt standardowej listwy zaciskowej obwodów wtórnych wyłączników mocy NN i WN

16 kwietnia 2020, 16:40

Projekt standardowej listwy zaciskowej obwodów wtórnych wyłączników mocy NN i WN

W związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Dostawy inwestorskie wyłączników 400 kV, 220 kV, 110 kV” dotyczącym zakupu urządzeń dla potrzeb inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych PSE S.A., opracowany został wewnętrznie projekt typowej listwy przyłączeniowej obwodów wtórnych w napędzie wyłącznika.

Celem opracowania jest uzyskanie standardowej, typowej listwy zaciskowej która zostanie wprowadzona do stosowania w PSE S.A.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej listwy zaciskowej obwodów wtórnych wyłączników mocy NN i WN.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.