Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Przedstawiciele PSE na Środkowoeuropejskim Dniu Energii w Brukseli

28 grudnia 2017, 15:57

Przedstawiciele PSE na Środkowoeuropejskim Dniu Energii w Brukseli
Zrównoważona transformacja energetyczna i inteligentne wykorzystanie zasobów energetycznych sprzyjające budowaniu konkurencyjności regionu tematami Środkowoeuropejskiego Dnia Energii, które odbyło się 11 grudnia br. w Brukseli.

Wydarzenie, w którym udział wzięło ponad 100 przedstawicieli firm, z jedenastu krajów regionu zorganizowano po raz drugi. Jego głównymi organizatorami są: Stowarzyszenie CEEP, czyli Central Europe Energy Partners oraz Komisja Europejska  (DG Energy).

Spotkanie przedstawicieli branży energetycznej z regionu Europy Środkowowschodniej otworzyły wystapienia ekspertów, w tym przedstawiciela PSE S.A. prof. Leszka Jesienia, pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów Stowarzyszenia CEEP, który zaznaczył, że pomimo niższych środków w regionie przyznawanych na działalność B+R w zakresie energii, czy wolniejszej cyfryzacji produkcji i przesyłania energii, region przebudza się, chcąc zachować konkurencyjność na globalnym rynku. Według prof. Jesienia projekty zaprezentowane w trakcie konferencji przez przedstawicieli krajów z regionu są konkretnym dowodem na to, że chce on odgrywać istotną rolę w procesach związanych ze zmianami w branży energetycznej.

źródło: https://www.ceep.be/cede2017/

Z kolei prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), podkreślił, że „inwestycje, zwłaszcza o charakterze systemowym, wymagają długoterminowej pewności i stabilności w odniesieniu do wizji politycznej, ram prawnych i specjalnych środków zachęcających. Zaznaczył jak ważne jest łączenie tych wszystkich elementów, gdyż podkreśla to „znaczenie zasady neutralności technologicznej.” Według prof. Buzka „od odnawialnych źródeł energii po czyste technologie węglowe, wszelkie źródła powinny być wykorzystane w sposób najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska, tak, aby zapewnić nam niezależność energetyczną, a tym samym bezpieczeństwo”.

W trakcie dwóch sesji plenarnych przedstawiciele firm prezentowali przykłady innowacyjnych rozwiązań w branży energetycznej, od biomasy, inteligentnych sieci, efektywnej rafinacji, odnawialnych źródeł energii po e-mobilność. Dyskutowali o tym jak z perspektywy przedsiębiorstw realizować inwestycje w innowacje energetyczne i pozyskiwać wsparcie publiczne, nie tylko finansowe, ale i polityczne. Wspólnie wyrazili również gotowość wsparcia realizacji celów wyznaczonych przez UE w zakresie klimatu i energii, jeśli jednak nie będą hamowały rozwoju gospodarczego regionu.

Według Europejskiej Tabeli Wyników Innowacyjności wszystkie kraje Europy Środkowej osiągają wyniki poniżej średniej UE. Region rozpoczyna więc swoją podróż ku innowacji w dziedzinie energii, co sprawia, że jego pozycja jest znacznie trudniejsza niż Europy Zachodniej. Tym bardziej wspólnemu wypracowywaniu konkurencyjności sprzyjają takie inicjatywy jak zorganizowany przez CEEP Środkowoeuropejski Dzień Energii w Brukseli.

Central Europe Energy Partners (CEEP) jest stowarzyszeniem reprezentującym interesy przedsiębiorstw energetycznych z regionu Europy Środkowej, promując transformację energetycznej, zgodną z zasadą neutralności technologicznej, oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu w ramach unijnej polityki energetycznej i klimatycznej.

 

Więcej o wydarzeniu: https://www.ceep.be/cede2017/