Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Przetarg na usługi DSR zakończony sukcesem!

9 czerwca 2017, 10:40

Przetarg na usługi DSR zakończony sukcesem!
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozyskały 9 wykonawców usługi DSR w programie Gwarantowanym oraz 5 – w Programie Bieżącym.
Suma pozyskanej mocy, która będzie mogła być zredukowana na zlecenie OSP (w  Programie Gwarantowanym) wynosi 361 MW latem i 315 MW zimą.

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polski realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne. Podstawowym obowiązkiem OSP jest zapewnienie bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przy równoczesnym zakupie usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej. Jednym z  narzędzi służących PSE do  zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE, są usługi redukcji zapotrzebowania świadczone przez podmioty przyłączone do KSE, tzw. usługi DSR. Dzięki pozyskaniu wykonawców tej usługi zwiększy się pewność zasilania odbiorców i ciągłości działania gospodarki. Ponadto, z  punktu widzenia uczestników rynku, nie tylko wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w  dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania), ale zostały stworzone warunki dla uzyskania dodatkowych przychodów ze świadczenia usług zwiększających pewność zasilania podmiotów przyłączonych do KSE.

8 marca 2017 r. PSE ogłosiły dwa postępowania na świadczenie usługi pn.  Redukcja zapotrzebowania na  polecenie OSP, według nowego modelu obejmującego:

  • Program Gwarantowany z płatnością za gotowość i wykorzystanie,
  • Program Bieżący z płatnością za wykorzystanie

W obu przypadkach usługi polegają na realizacji przez wykonawcę zmniejszenia poboru energii na polecenie OSP i mogą być świadczone tylko w oparciu o certyfikowane obiekty redukcji.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 8.06.2017 r. W wyniku tego postępowania, pozyskano 9 wykonawców usługi DSR w programie Gwarantowanym (o łącznej mocy redukcji 361 MW latem i 315 MW zimą) oraz 5  wykonawców w Programie Bieżącym.

Tylko w przypadku Programu Gwarantowanego podmioty, które zostały wybrane, i z którymi zostaną podpisane umowy, otrzymają wynagrodzenie za gotowość do redukcji. Warunkiem będzie pomyślne przeprowadzenie testu, który potwierdzi zdolność danego wykonawcy do świadczenia usługi DSR. Natomiast zawarcie umów z oferentami w Programie Bieżącym nie skutkuje nałożeniem na PSE zobowiązań finansowych. Dopiero, w przypadku potrzeb bilansowych, kiedy PSE zwrócą się do tych wybranych firm, a następnie przyjmą ich cenowe oferty produktu i usługa zostanie prawidłowo zrealizowana, nastąpi konieczność zapłaty należności – wyjaśnia Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE.

Nowe zasady świadczenia Usług DSR to odpowiedź Polskich Sieci Elektroenergetycznych na oczekiwania rynku, a także kolejny krok w kierunku aktywizowania strony popytowej na rynku energii elektrycznej. Nowy model usług zakłada m.in. większą elastyczność dla wykonawców przy definiowaniu parametrów oferowanych produktów i ich cen, przy jednoczesnym określeniu rozsądnych konsekwencji niewykonania usługi, ograniczających ryzyko biznesowe kontrahentów – podkreśla Bronisław Nowiński, dyrektor Departamentu Przesyłu PSE.

PSE przewidują ogłoszenie następnych postępowań przetargowych, poprzez które powinny zostać pozyskane dodatkowe wolumeny redukcji i kolejni wykonawcy.