Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych

30 grudnia 2021, 14:56

PSE dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2022 r.

PSE S.A. informują jednocześnie, że do przeprowadzenia waloryzacji wykorzystano średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok 2020, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. wynoszący 103,4.