Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE i 50Hertz podpisały umowę w sprawie przesuwników fazowych.

12 marca 2014, 00:00

PSE i 50Hertz podpisały umowę w sprawie przesuwników fazowych.
Umowa ws. przesuwników fazowych między operatorami systemów przesyłowych Polski (PSE) i Niemiec (50Hertz) ważnym krokiem na drodze do  zintegrowanego rynku energii elektrycznej w Europie.Porozumienie umożliwiające rozwiązanie problemu nieplanowych przepływów energii elektrycznej zostało osiągnięte: w dniu dzisiejszym operatorzy systemów przesyłowych Polski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., (PSE) i Niemiec, 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz), podpisują Umowę o  prowadzeniu ruchu fizycznych Przesuwników Fazowych oraz Fazie Operacyjnej wirtualnego Przesuwnika Fazowego (ang. „Agreement on the Operation of Phase Shifting Transformers and  Operational Phase of the virtual Phase Shifting Transformer”). Rezultatem tej umowy będzie poprawa bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych Polski i Niemiec oraz zwiększenie zdolności wymiany transgranicznej, a tym samym lepsze funkcjonowanie europejskiego rynku energii elektrycznej.

Uzyskane porozumienie stanowi unikatowe w skali europejskiej rozwiązanie, wprowadzające nową jakość do  współpracy pomiędzy PSE i 50Hertz. Umowa przewiduje skoordynowaną instalację fizycznych przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej (pPST) oraz uruchomienie z dniem 18 marca 2014 r. fazy operacyjnej mechanizmu wirtualnego przesuwnika fazowego (vPST). Uzgodniony zestaw operatorskich środków zaradczych pozwoli na poprawę bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych Polski i Niemiec oraz wzrost poziomu wymiany energii elektrycznej pomiędzy tymi systemami dzięki wyższym zdolnościom przesyłowym.

Poszukiwania rozwiązania umożliwiającego lepsze zarządzanie nieplanowymi przepływami energii elektrycznej pomiędzy 50Hertz i PSE rozpoczęło się w połowie 2012 r. Ich  zwieńczeniem było zawarcie umowy pilotażowej vPST, uruchamiającej mechanizm wirtualnego przesuwnika fazowego na granicy polsko-niemieckiej oparty na stosowaniu międzyoperatorskich środków zaradczych (re-dispatching). Doświadczenia z  fazy pilotażowej vPST potwierdziły, że takie podejście jest niewystarczające do zapewnienia bezpiecznej pracy systemu w każdych warunkach sieciowych. W rezultacie operatorzy PSE i 50Hertz potwierdzili potrzebę instalacji fizycznych przesuwników fazowych na  połączeniach systemów Polski i Niemiec. PSE zobowiązuje się do instalacji pPST w  stacji elektroenergetycznej Mikułowa, umożliwiających kontrolę transgranicznych przepływów energii na połączeniu Mikułowa-Hagenwerder (przewidywany termin realizacji: koniec 2015 r.). 50Hertz zainstaluje pPST w stacji elektroenergetycznej Vierraden, co  umożliwi kontrolę przepływów energii na połączeniu Vierraden-Krajnik (przewidywany termin realizacji: październik 2017).

Zawarcie umowy PST stanowi ważny krok w kierunku wypracowania zasad skoordynowanego zarządzania połączonym systemem elektroenergetycznym, stwarzając warunki dla ograniczenia negatywnych skutków nieplanowych przepływów mocy w Europie Środkowo-Wschodniej, a tym samym zwiększania bezpieczeństwa jego pracy. PSE i  50Hertz zamierzają brać aktywny udział w procesie rozwoju przyszłych inicjatyw w  zakresie skoordynowanego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i alokacji zdolności transgranicznej w innych regionach Europy.