Powrót

PSE i PGNIG TERMIKA podpisały umowę o przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej nowego bloku w Elektrociepłowni Żerań

13 maja 2015, 00:00

PSE i PGNIG TERMIKA podpisały umowę o przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej nowego bloku w Elektrociepłowni Żerań
13 maja 2015 r. PSE SA zawarły z PGNiG TERMIKA SA umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Ze strony PSE SA Umowę podpisali: Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed – Członek Zarządu. PGNiG TERMIKA SA reprezentowali: Marek Dec – Prezes Zarządu oraz Jacek Chodkowski – Członek Zarządu.

Dla przyłączenia bloku gazowo-parowego o mocy ok. 500 MW w Elektrociepłowni Żerań do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie przez PSE SA nowej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga (na terenie istniejącej rozdzielni 110 kV Warszawa Żerań) i powiązanie jej z siecią 220 kV (poprzez wprowadzenie dwóch linii 220 kV powstałych z nacięcia linii 220 kV Miłosna - Mory).

Nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań oraz nowa stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna – Mory, będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia niezawodności pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pewności zasilania w energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a zwłaszcza w obszarze aglomeracji warszawskiej.

Oddanie do eksploatacji nowego bloku w Elektrociepłowni Żerań planowane jest na czerwiec 2019 r.