Powrót

PSE Laureatem Programu Dobry Pracodawca 2017!

22 grudnia 2017, 12:55

PSE Laureatem Programu Dobry Pracodawca 2017!
Kapituła X - Jubileuszowego Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, działająca pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, jednogłośnie przyznała Polskim Sieciom Elektroenergetycznym tytuł Laureata Programu Dobry Pracodawca 2017. Celem konkursu jest nagradzanie profesjonalnej polityki wobec pracowników, a także ponadstandardowych świadczeń i dbałości o dobrą atmosferę w miejscu pracy.

Wyróżnienie zostało przyznane PSE przede wszystkim za  budowanie dobrych relacji z  pracownikami, będących ważnym elementem wdrażanych w Spółce zasad Odpowiedzialnego Biznesu. W szczególności zwrócono uwagę na: cykliczne monitorowanie potrzeb pracowników poprzez badanie kondycji organizacji (OHI), rozwój pracowników, na który PSE corocznie przeznaczają znaczące nakłady finansowe, system motywacyjny, pakiet benefitów pracowniczych oraz kompleksowy i nowoczesny program adaptacji dla nowych pracowników „Kompas na start”.

Kapituła doceniła także prowadzone przez PSE programy wewnętrzne - SMART PSE - projekt, którego celem jest tworzenie organizacji zdolnej do szybkiej adaptacji, o kulturze innowacyjności i elastyczności oraz te ukierunkowane na budowanie identyfikacji z firmą, w tym Dziecięcy KDM.

Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności ma za zadanie upowszechnienie w działających na  terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Odpowiedzialnego Biznesu. Równocześnie Program ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR.