Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE nagrodzone szóstym Złotym Listkiem CSR

16 czerwca 2023, 09:03

PSE nagrodzone szóstym Złotym Listkiem CSR
Polskie Sieci Elektroenergetyczne kolejny raz zostały nagrodzone Złotym Listkiem CSR przyznawanym liderom ESG. Spółkę doceniono za systemowe podejście, angażowanie się i trwałe działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska (E), społecznej odpowiedzialności (S) oraz ładu korporacyjnego (G).

12. edycja Listków CSR Polityki została już rozstrzygnięta. PSE uczestniczą w tym rankingu od czwartej edycji i otrzymały dotychczas dziewięć statuetek, w tym sześć złotych oraz trzy srebrne. Zestawienie niezmiennie przygotowały tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Od lat zrównoważony rozwój jest nieodłącznym elementem codziennych procesów PSE, ważną częścią kultury organizacyjnej i strategii biznesowej spółki. PSE mają świadomość jak dużym wyzwaniem jest realizacja światowych celów klimatycznych, w tym założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W strategii biznesowej spółki do 2030 roku wśród wyzwań wskazano neutralność klimatyczną oraz wyznaczono cele i kierunki działań. W kolejnym strategicznym dokumencie tj. Planie rozwoju sieci przesyłowej jednym z celów jest umożliwienie zwiększania udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej.

W celu wyznaczenia kierunków redukcji emisji gazów cieplarnianych, PSE od wielu lat mierzą swój ślad węglowy i poddają go zewnętrznej weryfikacji.  W trosce o środowisko naturalne PSE prowadzą też działania mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej w sferach związanych z modernizacją urządzeń i budynków oraz sposobie ich użytkowania.

Wśród priorytetów spółki przy realizacji inwestycji w rozwój sieci przesyłowej jest prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi, troska o poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.

PSE od lat opracowują i poddają zewnętrznej weryfikacji raporty społeczne. Publikacje przyjęły formę zintegrowanych raportów wpływu a do ich tworzenia spółka korzysta z najlepszych międzynarodowych wzorców i standardów. Należą do nich m.in.: Global Reporting Initiative Standards (GRI) oraz The International Integrated Reporting Council (IIRC). Do mierzenia swojego wpływu na otoczenie gospodarcze i społeczne stosuje model Wassily'ego Leontiefa, nazywany także modelem przepływów międzygałęziowych. 

Więcej o działaniach w obszarach ESG: https://raport.pse.pl/

O rankingu

Złoty Listek jest wyróżnieniem dla liderów ESG za ich konsekwentne wybieranie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego elementu strategii biznesowych oraz relacji z interesariuszami. Organizacje opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządzania, wzorując się na międzynarodowych standardach i regularne raportują działania w zestawieniach pozafinansowych lub zintegrowanych.

W tegorocznej edycji zestawienia rozpatrzono 127 zgłoszeń, 104 firmy zdobyły wyróżnienia. Złoty Listek trafił do 23 firm, Srebrny do 35, a Biały do 46. Oceny przyznano na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG.