Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE ogłaszają rozpoczęcie prac w ramach projektu EU-SysFlex

3 listopada 2017, 14:58

PSE ogłaszają rozpoczęcie prac w ramach projektu EU-SysFlex
Z początkiem listopada 2017 roku PSE rozpoczęły realizację projektu badawczego pn. „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES”, prowadzonego przez konsorcjum EU-SysFlex. W celu realizacji projektu PSE podpisały 4 września br. umowę konsorcjum z 33 partnerami z 15 krajów. Kolejnym krokiem było zawarcie w dniu 28 września br. z Komisją Europejską umowy o dofinansowanie projektu (Grant Agreement).

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest opracowanie zasad zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego udziału generacji OZE (głównie określenie wymagań w zakresie modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych usług systemowych) oraz dokonanie analizy rozwiązań rynkowych wymaganych dla zapewnienia możliwości efektywnego pozyskania nowych usług systemowych. W ramach pracy badawczej zostaną wykonane symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Zostaną także opracowane zasady zarządzania przepływem informacji wymaganym dla zapewnienia efektywnego działania nowych usług systemowych.

PSE S.A. wraz z PSE Innowacje, podjęły decyzję o udziale w projekcie, mając na względzie jego zakres, który wpisuje się w problematykę stanowiącą o kształcie przyszłego systemu elektroenergetycznego. Zagadnienia, które będą rozpatrywane w ramach realizacji pracy badawczej są zbieżne z jednym z głównych celów strategicznych PSE, którym jest przygotowanie się do szybkich zmian zachodzących na rynku energii elektrycznej i wzmocnienie zdolności adaptacyjnych operatora systemu przesyłowego do zmieniającego się otoczenia.

***

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Ma on na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż  po  wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.


Projekt „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES (EU-SysFlex)” jest finansowany w ramach Programu Ramowego UE na rzecz badań i innowacji "Horyzont 2020", w ramach konkursu: H2020-LCE-2016-2017