Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE ogłaszają termin aukcji wstępnej

17 sierpnia 2020, 17:24

PSE ogłaszają termin aukcji wstępnej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają:
  • datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy – 24 sierpnia 2020 r. godz. 00:00,
  • datę i godzinę zakończenia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy – 24 sierpnia 2020 r. godz. 23:59.

Ogłoszona aukcja wstępna dotyczy dopuszczenia jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych na terytorium Republiki Litewskiej do udziału w aukcji głównej na rok dostaw 2025. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, aukcja wstępna prowadzona będzie za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl).