Powrót

PSE Operator oraz 50Hertz podejmują współpracę na rzecz skutecznego ograniczenia nieplanowanych przepływów energii i obciążeń polskiej sieci przesyłowej

22 grudnia 2012, 00:00

PSE Operator oraz 50Hertz podejmują współpracę na rzecz skutecznego ograniczenia nieplanowanych przepływów energii i obciążeń polskiej sieci przesyłowej
Polski i niemiecki operator systemu przesyłowego podpisały umowę dotyczącą zastosowania Wirtualnego Przesuwnika Fazowego oraz list intencyjny na rzecz wspólnej inwestycji związanej z budową przesuwników fazowych na obu liniach przesyłowych pomiędzy Polską i Niemcami.

Umowa dotycząca wirtualnego przesuwnika fazowego reguluje wzajemne działania operatorów w  celu ograniczenia nieplanowanych przepływów mocy do systemu polskiego z systemu niemieckiego.

Mechanizm Wirtualnego Przesuwnika Fazowego ma być aktywowany w przypadku równoczesnego wystąpienia poniższych warunków:

  • zostanie przekroczony ustalony poziom przepływu mocy na połączeniach transgranicznych między systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec,
  • PSE Operator zgłosi zagrożenie lub potencjalne wystąpienie zagrożenia bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • Zaplanowany import energii elektrycznej do polskiego systemu elektroenergetycznego będzie niższy niż ustalony limit.

Koszty związane z działaniem Wirtualnego Przesuwnika Fazowego poniesie niemiecki operator systemu przesyłowego 50Hertz.

Jak zapewnia Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator – Wdrożenie powyższego rozwiązania to ważny krok w stronę wypracowania zasad prowadzenia ruchu na połączeniach systemów elektroenergetycznych Polski i Niemiec zapewniających ich bezpieczną pracę.

Jednocześnie, podpisany został List Intencyjny na rzecz wspólnej inwestycji polegającej na budowie i instalacji przesuwników fazowych na liniach przesyłowych pomiędzy Polską i Niemcami.

Zgodnie z przyjętymi założeniami:

  • PSE Operator zobowiązał się do zainstalowania przesuwnika fazowego w SE Mikułowa na  dwutorowej linii transgranicznej Mikułowa- Hagenwerder (do 30.11.2015 r.)

  • 50Hertz zobowiązał się do instalacji przesuwnika fazowego w SE Vierraden na dwutorowej linii transgranicznej Krajnik - Vierraden  (do 31.10.2016 r.)

PSE Operator uzyskał już wszystkie wymagane zgody korporacyjne na uruchomienie procedury przetargowej na budowę przesuwników fazowych.

Zbudowanie przesuwników fazowych na obu połączeniach transgranicznych Polska-Niemcy  przyczyni się do lepszego wykorzystania polskiej infrastruktury sieciowej, zwiększy możliwości absorpcji energii z farm wiatrowych oraz poprawi bezpieczeństwo pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i  całego regionu CEE – podkreśla Prezes Henryk Majchrzak.