Powrót

PSE Operator przewiduje nieznaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w 2010 roku

17 grudnia 2009, 00:00

PSE Operator przewiduje nieznaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w 2010 roku
Zgodnie ze wstępną prognozą Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. krajowe zużycie energii elektrycznej w 2010 roku wzrośnie co najwyżej o około 1 procent w porównaniu do roku 2009.  Prognoza ta zostanie zweryfikowana w kwietniu 2010 roku, kiedy będą znane dane operatywne o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach nowego roku.

\"Według analiz PSE Operator spadek krajowego zużycia energii elektrycznej nie będzie się już pogłębiał w stosunku do 2008 roku. Jednakże w 2010 roku nie spodziewamy się istotnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony odbiorców przemysłowych. Na ostateczny poziom krajowego zużycia energii elektrycznej w nowym roku będą raczej mieć wpływ czynniki atmosferyczne\" – powiedziała Stefania Kasprzyk, Prezes Zarządu PSE Operator S.A.

Ogłoszona w kwietniu br. prognoza PSE Operator S.A. zakładała w całym 2009 roku około 5-procentowy spadek krajowego zużycia energii elektrycznej w porównaniu do roku 2008. Dane operatywne zebrane od początku stycznia do połowy grudnia br. wykazały, że w 2009 roku krajowe zużycie energii elektrycznej w stosunku do roku 2008 zmaleje o 4,4 procent. Informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w całym 2009 roku zostaną opublikowane w połowie stycznia 2010 roku na stronie www.pse.pl.  

Występujący w 2009 roku spadek krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną    pozwolił utrzymać bezpieczny poziom rezerwy operacyjnej mocy, a także umożliwił utworzenie rekordowych zapasów węgla kamiennego w elektrowniach systemowych. Zgromadzone do połowy grudnia br. w elektrowniach systemowych zapasy węgla kamiennego wynoszą łącznie około 5 mln ton i wystarczą na około 60 dni produkcji energii elektrycznej.

\"Polski sektor elektroenergetyczny jest dobrze przygotowany do nadchodzącej zimy. Nie powinno być jakichkolwiek ograniczeń w dostawach energii elektrycznej spowodowanych brakiem mocy w systemie lub problemami z węglem\" – dodała Stefania Kasprzyk.

W 2010 roku PSE Operator S.A. nie przewiduje istotnych zmian mocy osiągalnej  krajowych źródeł wytwórczych. Oznacza to, że w przyszłym roku nie powinno być problemów z poryciem krajowego zapotrzebowania na moc elektryczną. Bilanse mocy dla poszczególnych miesięcy 2010 roku wykazują wymaganą nadwyżkę mocy.