Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission zbudują trzecie połączenie transgraniczne

23 września 2009, 15:20

PSE Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission zbudują trzecie połączenie transgraniczne
Warszawa, 23 września 2009 – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i niemiecki operator systemu przesyłowego Vattenfall Europe Transmission (VET) podpisali dziś w Brukseli list intencyjny w sprawie powołania spółki celowej odpowiedzialnej za przygotowanie trzeciego połączenia transgranicznego pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Połączenie, które ma powstać z inicjatywy rządów Polski i Niemiec, zyskało szerokie poparcie ze strony Komisji Europejskiej, koordynatorów unijnych oraz urzędów regulacji energetyki obu państw.

Spółka celowa będzie odpowiedzialna za formalny i techniczny aspekt przygotowania inwestycji. Będzie ona kierować projektem transgranicznej linii napowietrznej na etapie planowania i uzyskiwania stosownych zezwoleń. PSE Operator S.A. i VET obejmą po 50% udziałów w spółce celowej, która zostanie zarejestrowana w Poznaniu i będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozpocznie ona działalność w styczniu 2010 roku.

„Podpisanie listu intencyjnego jest kolejnym krokiem na drodze do wdrożenia celów wytyczonych w Decyzji 1364/2006/EC dla Niemiec i Polski, a także efektem działań Koordynatorów Komisji Europejskiej. Dokument ten przyspieszy proces budowy nowego połączenia, które istotnie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do aglomeracji poznańskiej. Żywimy nadzieję, że mająca wkrótce powstać spółka celowa, przy wsparciu obu operatorów systemów przesyłowych sprawnie przeprowadzi fazę przygotowawczą oraz będzie skutecznie pozyskiwać fundusze unijne” – powiedział Jerzy Andruszkiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. PSE Operator S.A.

Według Wolfganga Neldnera, dyrektora generalnego VET, budowa trzeciej linii napowietrznej między Niemcami a Polską zwiększy bezpieczeństwo dostaw i stworzy dodatkowe możliwości handlowe na europejskim wewnętrznym rynku elektroenergetycznym. „Budowa trzeciego połączenia jest projektem priorytetowym w nowej niemieckiej ustawie o rozwoju sieci przesyłowych i korzystnym dla wspólnego europejskiego rynku elektroenergetycznego. Znacząco wpłynie też na zwiększenie niezawodności obu systemów” – powiedział Wolfgang Neldner.