Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE Operator S.A. na rzecz zrównoważonego rozwoju

18 czerwca 2010, 16:01

PSE Operator S.A. na rzecz zrównoważonego rozwoju
Podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji branży energetycznej z cyklu „Odpowiedzialna energia" zorganizowanej w Warszawie pod patronatem Ministra Gospodarki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. dołączyły do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce”. Deklaracja jest dobrowolnym zobowiązaniem najważniejszych i największych przedsiębiorstw sektora do wdrażania w swoich programach operacyjnych zasad poszanowania środowiska naturalnego, gospodarczego i społecznego, dostarczając otoczeniu firm możliwości proporcjonalnego korzystania z efektów rozwoju gospodarczego.

Ryszard Pacławski, wiceprezes PSE Operator S.A. ds. komunikacji korporacyjnej, podpisując deklarację zwrócił uwagę na szczególną pozycję operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego. „Rola PSE Operator w sektorze energetycznym, jego niezależność i odpowiedzialność za utrzymanie, eksploatację i rozwój sieci przesyłowej we wszystkich regionach kraju, predestynuje nas do jak najlepszego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, a podpisana właśnie deklaracja i wymagające grono firm wśród których się znaleźliśmy, jest ku temu doskonałą zachętą” – powiedział.

Oprócz PSE Operator S.A. do grona sygnatariuszy deklaracji w tym roku dołączyła także grupa LOTOS S.A. oraz FORTUM Power and Heat Polska sp. z o.o. W ubiegłym roku deklarację podpisały EDF Polska, Enea, GAZ-System, GDF SUEZ Energia Polska, PGNiG, Tauron i Vattenfall Poland.

„Zrównoważony rozwój w biznesie przesyłowym to zapewnienie funkcjonowania otwartego rynku energii, gdzie każdy jego uczestnik będzie traktowany przez operatora systemu przesyłowego w sposób równy, niedyskryminacyjny i bezstronny. Nasza niezależna pozycja, zarówno organizacyjnie, jak i finansowo jest gwarantem takiego właśnie zrównoważonego działania. Ponadto działalność inwestycyjna operatora systemu przesyłowego jest przejawem odpowiedzialności za utrzymanie jakościowej i niezawodnej  infrastruktury sieciowej. Stawiamy sobie za cel nieustanne likwidowanie ograniczeń sieciowych, zwiększanie możliwości przesyłowych wymiany transgranicznej energii elektrycznej, a przede wszystkim przyłączanie nowych odbiorców. To wszystko nie byłoby możliwe bez aktywnego zaangażowania społeczności lokalnych i konsultacji społecznych które prowadzimy transparentnie” - dodał wiceprezes Ryszard Pacławski. 

Tegoroczna konferencja zatytułowana „Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno-gospodarcze Polski i świata" to drugie spotkanie z cyklu „Odpowiedzialna energia".. Konferencja jest forum służącym wymianie doświadczeń i opinii pomiędzy firmami z branży energetycznej. Tematem rozmów konferencji są korzyści ze zrównoważonego rozwoju możliwe do osiągnięcia zarówno przez przedstawicieli biznesu, społeczności lokalnych, jak i środowisko naturalne. W tegorocznej konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich podsektorów energetyki. Wśród gości specjalnych byli także Matthew Bateson – Energy and Climate Managing Director w World Business Council for Sustainable Development oraz Marek Woszczyk - wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.