Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE opublikowały drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju

10 listopada 2016, 16:09

PSE opublikowały drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju
„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju:
  • Gwarant bezpieczeństwa energetycznego,
  • Przykładny inwestor,
  • Odpowiedzialny pracodawca,
  • Wiarygodny Partner oraz
  • Ekspert w branży.

Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE ma charakter informacyjno-edukacyjny. Pokazuje, jak i dlaczego Spółka dba o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wpływając na zrównoważony rozwoju kraju i społeczeństwa.

Publikacja oddaje pełen obraz aktywności PSE, wynikających z realizowanej Strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Efekty tych działań w znacznym stopniu wpływają na rozwój gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy naszego kraju. Fundamenty strategii tworzą jej filary, charakteryzujące się zdefiniowanymi i zwymiarowanymi celami.

Dokument został przygotowany w oparciu o uznane, międzynarodowe standardy raportowania pozafinansowego – Global Reporting Iniciative G4 oraz poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji. Audyt objął 85 wskaźników, w tym  35 profilowych, 35 szczegółowych  oraz 15 mierników efektywności, wynikających z przyjętej strategii Spółki. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością i zgodnością z wytycznymi GRI czuwał Zespół wdrożeniowy ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE.

W proces opracowania raportu zastali zaangażowani pracownicy ze wszystkich jednostek organizacyjnych PSE oraz przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej: PSE Inwestycje i PSE Innowacje. Jego powstanie poprzedziła zorganizowana przez Spółkę sesja dialogowa z przedstawicielami wszystkich grup interesariuszy.

Jak wskazano w raporcie, PSE w latach 2010-2015 poniosły nakłady inwestycyjne na poziomie 4,9 mld zł, inwestując w rozwój infrastruktury sieciowej. Poprzez te inwestycje Spółka zapewnia coraz wyższą niezawodność pracy systemu. O jego sprawności świadczy wskaźnik dyspozycyjności linii i urządzeń sieciowych - DYSU, który w raportowanym okresie osiągnął poziom aż 99,44 proc.

Działalność PSE ma szczególny wpływ na społeczności lokalne na terenach prowadzonych inwestycji oraz zlokalizowanej infrastruktury. Aktualnie PSE odprowadzają podatek lokalny do ponad 920 gmin w Polsce i udział ten będzie wzrastał wraz z rozwojem sieci przesyłowej. W latach 2014-2015 do budżetów gmin Spółka odprowadziła ponad 400 mln zł podatku lokalnego, co niewątpliwe znacząco wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.

Jako Przykładny Inwestor, PSE przeprowadziły w raportowanym okresie 1 131 spotkań informacyjnych z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Ta skala spotkań potwierdza, że Spółka przykłada dużą wagę do komunikacji społecznej.

Na uwagę zasługuje również wdrożony w siedzibie Spółki System Zarządzania Energią wg normy 50001 i wypracowana w jego ramach metodyka wyliczania wskaźników, pozwalająca ocenić stopień realizacji przyjętych celów.

Raport Zrównoważonego Rozwoju to kompendium wiedzy i informacji o funkcjonowaniu  krajowego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej, jednego z najważniejszych uczestniku rynku energii elektrycznej.   

Przy tworzeniu raportu dużą wagę przykładaliśmy nie tylko do ukazania wpływu naszej działalności na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne, ale sposobu zarządzania tym wpływem.

Doskonalimy raportowanie i dążymy do tego, żeby każdy nasz kolejny raport opracowywany był w sposób spełniający jak najwyższe standardy i oczekiwania naszych interesariuszy . Jestem przekonany, że to bardzo wartościowa publikacja, która będzie doskonałym źródłem wiedzy o polskim operatorze systemu przesyłowego – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bieżącym raportem społecznym PSE.