Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE podpisały kolejne umowy w ramach programu dostaw inwestorskich

19 sierpnia 2021, 10:14

PSE podpisały kolejne umowy w ramach programu dostaw inwestorskich
W sierpniu br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy ramowe o łącznej wartości prawie 300 mln zł na dostawy przewodów fazowych z firmą Boryszew S.A. oraz Fabryką Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie. To kolejne umowy podpisane w ramach wdrażanego przez spółkę programu dostaw inwestorskich.

Umowy zawarto w wyniku postępowania przetargowego, będą one obowiązywać przez pięć lat. W tym czasie PSE będą udzielały zamówień szczegółowych jednemu z dwóch dostawców.

Umowy są częścią wdrażanego w PSE programu dostaw inwestorskich, który obejmuje zakupy kluczowej aparatury, materiałów i usług bezpośrednio u ich dostawców. W ramach programu spółka podpisała już umowy ramowe o łącznej wartości prawie 14 mln zł na dostawy zabezpieczeń pól stacji elektroenergetycznych w układzie z dwoma tzw. systemami szyn zbiorczych. Umowy podpisano na okres czterech  lat z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o., ELTEL Networks Energetyka S. A. Zakładem Produkcyjnym Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. oraz SPIE Energotest sp. z o.o. PSE przygotowują postępowanie na następną fazę projektu, która obejmie dostawy inwestorskie zabezpieczeń dla innych układów stacji elektroenergetycznych.

Planowane są kolejne przetargi, m.in. na dostawy odłączników, ograniczników przepięć, zabezpieczenia szyn zbiorczych czy systemów sterowania i nadzoru.

Dzięki dostawom inwestorskim PSE korzystają przede wszystkim na efekcie skali - zakupy dla całego portfela projektów inwestycyjnych oraz potrzeb eksploatacyjnych wprost przełożą się na efektywność ekonomiczną. To także szersze możliwości zarządzania kategorią zakupową oraz procesem realizacji zamówienia – powiedział Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE.

Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączany jest z zakresu umów z wykonawcami robót budowlanych i montażowych. Dzięki temu istotnie zmniejszają się ryzyka po stronie wykonawcy, jego zaangażowanie finansowe w zadanie, a inwestycja ma większe szanse na realizację bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.