Powrót

PSE pozyskały łącznie 830 MW interwencyjnej rezerwy zimnej

26 marca 2014, 00:00

PSE pozyskały łącznie 830 MW interwencyjnej rezerwy zimnej
376 MW mocy z bloków Elektrowni Siersza oraz Stalowa Wola - to druga część interwencyjnej rezerwy zimnej pozyskanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w wyniku postępowania przetargowego, ogłoszonego 2 stycznia 2014 roku. Łącznie z mocą pozyskaną w pierwszym przetargu, od 2016r. przez okres od 2 do 4 lat, Operator Systemu Przesyłowego będzie dysponował 830 MW mocy źródeł interwencyjnej rezerwy zimnej.

Umowa z TAURON Wytwarzanie SA, została podpisana 26 marca 2014 roku w siedzibie PSE SA, w Konstancinie – Jeziornej.

Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu pozwoliło na zawarcie umowy, dzięki której OSP pozyskał 454 MW rezerwy zimnej z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Taka ilość mocy nie była jednak wystarczająca z punktu widzenia bilansowych potrzeb OSP, określonych jako przedział od 800 do 1000MW, dlatego 2 stycznia 2014 ogłoszono kolejny przetarg dla pozyskania dodatkowej mocy.

W efekcie tych dwóch postepowań OSP pozyskał łącznie 830 MW mocy źródeł interwencyjnej rezerwy zimnej. Taka wielkość mocy, z uwzględnieniem innych dostępnych dla OSP środków zaradczych, pozwoli skutecznie ograniczyć ryzyko wystąpienia deficytu mocy w najbliższych latach. Jednostki zakontraktowane do  realizacji usługi interwencyjnej rezerwy zimnej byłyby uruchamiane na polecenie Operatora wyłącznie w  okresach deficytu mocy.

Opracowane przez PSE SA prognozy bilansów mocy wskazują na możliwość wystąpienia, począwszy od 2016r., deficytu wymaganej przez OSP nadwyżki mocy, co przy przypadku braku zastosowania środków zaradczych może oznaczać bezpośrednie zagrożenie dla możliwości pokrycia zapotrzebowania odbiorców krajowych. W związku z tym PSE SA podjęły działania, których celem było ograniczenie ryzyka wystąpienia deficytu przy jednoczesnej ochronie odbiorców przed nadmiernym wzrostem opłat przesyłowych. PSE SA zidentyfikowały grupę węglowych jednostek wytwórczych, które ze względów technicznych, ekonomicznych oraz środowiskowych przewidziano do trwałego wycofania od roku 2016. W  celu wykorzystania potencjału wytwórczego tych jednostek, zdefiniowano nową usługę pod nazwą interwencyjna rezerwa zimna, która decyzją Prezesa URE została wprowadzona do katalogu usług systemowych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Obawy o możliwości sprostania KSE szczytowemu zapotrzebowaniu na moc w  najbliższych latach potwierdza opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki w sierpniu 2013 r. „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 roku”, w którym zawarta jest m.in. prognoza i ocena możliwości pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc i  energię elektryczną do 2030 roku. Głównym powodem możliwych trudności w pokryciu zapotrzebowania na  moc przez krajowe jednostki wytwórcze jest niewystarczający zakres budowy nowych źródeł wytwórczych, w warunkach rosnącego zapotrzebowania i konieczności wycofywania z eksploatacji starych jednostek wytwórczych.