Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE rozpoczynają publiczne konsultacje Regulaminu rynku mocy

19 stycznia 2018, 17:35

PSE rozpoczynają publiczne konsultacje Regulaminu rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają 19 stycznia 2018 r. konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy.

Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:

  • harmonogram procesów rynku mocy;
  • prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  • organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  • warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  • zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  • warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  • procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania.

Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, w którym zarówno warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy, jak i opis organizacji tego rynku, będą czytelne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy – podkreśla Maciej Przybylski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu PSE ds. Wystarczalności Generacji. Organizujemy także, 2 lutego br., otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentujemy proponowane zapisy regulaminu oraz postaramy się opowiedzieć na wszystkie pytania związane z organizacją rynku mocy – dodaje dyrektor Przybylski.

Szczegóły spotkania konsultacyjnego zostaną podane w odrębnym komunikacie opublikowanym na  stronie internetowej PSE S.A. do 30 stycznia 2018 r.

Projekt regulaminu rynku mocy, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/-/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-publicznych-regulaminu-rynku-mocy

Uwagi do projektu regulaminu będzie można zgłaszać do 9 lutego 2018 r.