Powrót

PSE, RWE i PGE zacieśniają współpracę w zakresie rozwoju sieci i zwiększenia niezawodności zasilania Warszawy

6 sierpnia 2013, 11:25

PSE, RWE i PGE zacieśniają współpracę w zakresie rozwoju sieci i zwiększenia niezawodności zasilania Warszawy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., PGE Dystrybucja S. A. i RWE Stoen Operator Sp. z o. o. podpisały 29 lipca 2013 r. List Intencyjny dotyczący współpracy operatorskiej przy realizacji Projektu, którego głównym celem jest rozwój sieci, który wpłynie na poprawę niezawodności zasilania Klientów w aglomeracji warszawskiej oraz ograniczenie kosztów świadczenia usług systemowych dla mieszkańców Warszawy.

W ramach Projektu, w pierwszej kolejności, zostanie opracowana koncepcja realizacji inwestycji w zakresie modernizacji sieci elektroenergetycznej zarządzanej przez w/w operatorów.). Przeprowadzone zostaną także analizy, które mają przede wszystkim wskazać miejsca występowania utrudnień sieciowych w rejonie Warszawy i jej okolicach. Powstające głównie w miesiącach letnich ograniczenia możliwości przesyłowych sieci powodują, że utrudnione jest przesyłanie energii elektrycznej z dużych elektrowni systemowych i konieczne są dodatkowe uruchomienia elektrociepłowni znajdujących na terenie m.st. Warszawy. Taka sytuacja niekorzystnie wpływa na  koszty usług systemowych, które są ponoszone przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również mieszkańców Warszawy. Podpisanie Listu Intencyjnego i rozpoczęcie prac nad usprawnieniem systemu elektroenergetycznego będzie wiązało się z wykonaniem modernizacji sieciowych po stronie każdego z sygnatariuszy Listu.

Produktem finalnym Projektu będzie zmodernizowana sieć elektroenergetyczna w obszarze aglomeracji warszawskiej, której zdolności transportu energii elektrycznej przyczynią się do  zwiększenia bezpieczeństwa zasilania m.st. Warszawy oraz ograniczą koszty GWS- podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Wprowadzenie dodatkowych inwestycji do Planów Rozwoju operatorów biorących udział we wspólnym Projekcie będzie wymagało uzyskania akceptacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bowiem nakłady i koszty związane z tymi inwestycjami będą musiały być uwzględnione w kalkulacji Taryf każdej ze spółek. Dlatego też, przy opracowaniu zakresu i harmonogramu wymaganych inwestycji, pod uwagę będą brane rzeczywiste możliwości zarówno finansowe i proceduralno-formalne, jak i techniczne każdego z operatorów uczestniczących w Projekcie.