Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE S.A. podpisały porozumienie z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwem Komponentu Powietrznego oraz Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

3 lutego 2023, 07:36

PSE S.A. podpisały porozumienie z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwem Komponentu Powietrznego oraz Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. będą współpracować z lotnictwem wojskowym przy wykonywaniu lotów przez śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne PSE na potrzeby monitorowania infrastruktury krytycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisano 2 lutego w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie.

W spotkaniu udział wzięli prezes PSE Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE Jarosław Brysiewicz oraz gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, zastępca dowódcy COP-DKP, a także płk dypl. pil. Piotr Tusza, szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Podpisane porozumienie dotyczy koordynacji lotów inspekcyjnych strategicznej infrastruktury energetycznej. Określa ono w szczególności zasady współpracy przy wykonywaniu przez śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne PSE lotów inspekcyjnych infrastruktury energetycznej, jak również wdraża mechanizm nadawania priorytetów dla lotów inspekcyjnych planowych oraz lotów alarmowych.

PSE jako operator infrastruktury krytycznej wykorzystuje śmigłowce oraz bezzałogowe statki powietrzne do monitoringu linii energetycznych, które w części zlokalizowane są w strefach przestrzeni wykorzystywanych przez wojskowe statki powietrzne. Dzięki współpracy z lotnictwem wojskowym możliwe będzie skuteczne monitorowanie linii energetycznych w tych strefach – powiedział prezes PSE Tomasz Sikorski.

– Skuteczne i bezpieczne wykonywanie lotów wymaga ścisłej współpracy pomiędzy PSE a organami zarządzającymi lotami wojskowych statków powietrznych. Pogodzenie potrzeb lotnictwa wojskowego i cywilnego wymaga zrozumienia zadań realizowanych przez obie strony i woli bieżącej współpracy – dodał płk dypl. pil. Piotr Tusza, szef SSRL SZ.

Użycie nowatorskich rozwiązań w zakresie monitoringu infrastruktury celem wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia jest dziś koniecznością, dlatego Strona wojskowa jest otwarta na współpracę i zamierza wspierać działania podejmowane przez PSE w tym zakresie – wyjaśnił gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP.

Strony wyraziły nadzieję, że uzgodnione zasady współpracy oraz doświadczenia nabywane w trakcie współpracy wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz będą bodźcem do rozwoju cywilnych technologii bezzałogowych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego.