Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE S.A. wybrały wykonawcę strategicznej linii 400 kV Kozienice - Miłosna

13 lipca 2021, 15:37

PSE S.A. wybrały wykonawcę strategicznej linii 400 kV Kozienice - Miłosna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały ze spółką ENPROM Sp. z o.o. umowę na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Miłosna. Jej realizacja jest kluczowa dla zapewnienia niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W czerwcu 2021 r. PSE S.A. zakończyły postępowanie na  budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, PSE wybrały najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją polskie przedsiębiorstwo budownictwa elektroenergetycznego, firma Enprom Sp. z o.o.

Umowa z wykonawcą została podpisana 13 lipca 2021 r. Kwota kontraktu opiewa na 228 989 100,00 zł brutto. Firma będzie odpowiedzialna za wykonanie m.in. robót budowlano-montażowych przy  budowie linii 400 kV relacji Kozienice - Miłosna.

Nowa, dwutorowa linia zastąpi istniejącą od lat 70. ubiegłego wieku linię jednotorową i zostanie w  większości zlokalizowana w jej istniejącym korytarzu i pasie technologicznym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, pomimo zwiększenia przepustowości linii, będzie ona oddziaływała na  otoczenie w mniejszym stopniu niż ta działająca obecnie. Pozwoli to na zwężenie istniejącego pasa technologicznego.

Budowa nowej linii 400 kV Kozienice - Miłosna to rozwiązanie korzystne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ale przede wszystkim społeczności lokalnych. Linia zapewni niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice, zwiększy zdolności przesyłowe w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej – mówi Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. W kwietniu 2021 r. uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych. Obecnie spółka jest w trakcie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie na 2023 r. 

Projekt jest prowadzony w nowym modelu, którego jednym z istotnych elementów jest pozostawienie po  stronie PSE S.A. etapu przygotowawczego inwestycji, aż do etapu uzyskania pozwolenia na  budowę. W ramach Programu Dostaw Inwestorskich, który wdrożyliśmy w PSE S.A., dostarczymy również przewody fazowe. Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączony jest z zakresu umowy z wykonawcą robót budowlanych i montażowych. Dzięki temu, w porównaniu do  wcześniej stosowanego modelu „zaprojektuj i wybuduj”, istotnie zmniejszają się ryzyka po  stronie wykonawcy, jego zaangażowanie finansowe w zadanie, a inwestycja ma większe szanse być realizowana bez zakłóceń i zgodnie z  harmonogramem – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE S.A.

Od wielu lat realizujemy projekty dla PSE, natomiast ten jest pierwszy w ramach zupełnie nowego modelu, w którym to inwestor doprowadza projekt do etapu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładamy, że  będzie to duże ułatwienie. Mamy dwa lata na wybudowanie linii, którą inwestor planuje przyłączyć do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego już w 2023. Zadanie jest ambitne, ale  jesteśmy na nie przygotowani – mówi Mariusz Targowski prezes zarządu Enprom Sp. z o.o.

Dwutorowa linia 400 kV relacji Kozienice - Miłosna przebiegać będzie przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice.