Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE sygnatariuszem deklaracji na rzecz wdrażania w Polsce globalnych celów zrównoważonego rozwoju

7 czerwca 2017, 14:50

PSE sygnatariuszem deklaracji na rzecz wdrażania w Polsce globalnych celów zrównoważonego rozwoju
5 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Podczas spotkania zainicjowano partnerstwo między Ministerstwem Rozwoju, a przedstawicielami blisko 50 podmiotów, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ. Ministerstwo Rozwoju, które reprezentował wiceminister Jerzy Kwieciński, pełni funkcję koordynatora wdrażania Agendy na gruncie krajowym. Z ramienia PSE podpis pod deklaracją złożył wiceprezes Jarosław Brysiewicz.

 

Deklaracja ma służyć kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 i uwzględnionych w jej ramach 17 celów Zrównoważonego Rozwoju. Podpisanie deklaracji wiąże się z wyborem celu i jego realizacją poprzez konkretne działania, przedsięwzięcia, czy też program lub inicjatywy w regionie lub ponadregionalne.

Przystępując do tej inicjatywy Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako cel do realizacji, zgłosiły uruchomienie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej PSE o zasięgu ogólnopolskim. Kampania ta będzie wspierała realizację globalnego celu nr 4, który brzmi: 
„Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju to nie pierwsza inicjatywa, w jakiej udział wzięły PSE. Dotychczas PSE podpisały „Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce” (czerwiec 2010 r.) oraz „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” (maj 2012 r.)

Agenda 2030 wskazuje kierunek działań dla państw na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – „Cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”, czyli plan rozwoju świata do 2030 roku jest otwarta dla wszystkich firm, zainteresowanych realizacją działań z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. 

Sygnatariusze Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (PDF 197 KB)