Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE szukają biur projektów do umowy ramowej

11 października 2022, 11:16

PSE szukają biur projektów do umowy ramowej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg, w ramach którego poszukują firm zajmujących się wykonywaniem projektów budowalnych dla infrastruktury przesyłowej, opracowaniem studiów wykonalności oraz pozyskiwaniem pozwoleń na budowę. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 14 mln zł.

Oferty można składać do 9 listopada, szczegóły przetargu są dostępne na Platformie Zakupowej PSE.

PSE podpiszą z wybranymi wykonawcami umowy ramowe, zaś poszczególne zlecenia będą realizowane na podstawie umów wykonawczych. PSE zawrą taką umowę wykonawczą z firmą, która - w odpowiedzi na przesłane zaproszenie - przedstawi najkorzystniejszą ofertę szczegółową. W ramach danego zlecenia wykonawcy będą mogli realizować zarówno całość dokumentacji projektowej, jak i jej elementy wybrane przez zamawiającego.

Przyjęta przez PSE formuła umów ramowych na projektowanie pozwala na większą elastyczność przy realizacji poszczególnych zadań oraz znacznie przyspiesza prowadzenie prac.