Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE w ramach programu dostaw inwestorskich uruchomiły postępowania o wartości 370 mln zł

9 maja 2022, 13:48

PSE w ramach programu dostaw inwestorskich uruchomiły postępowania o wartości 370 mln zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły w kwietniu br. dziewięć postępowań przetargowych na dostawy aparatury oraz materiałów do eksploatacji i rozbudowy sieci przesyłowej najwyższych napięć. Ich łączna wartość to ponad 370 mln zł. Już w maju ogłoszone będzie kolejne postępowanie.

PSE realizują program zakupów kluczowej aparatury bezpośrednio u dostawców. W kwietniu br. spółka ogłosiła przetargi na zakup autotransformatorów oraz, w ramach podpisanych umów ramowych, przetargi na dostawy przekładników prądowych i wyłączników. Ich rozstrzygnięcie zaplanowano na maj i czerwiec.

PSE wyłączyły dostawy aparatury sieciowej z zakresu umów z wykonawcami projektów inwestycyjnych. Taka organizacja zamówień powinna poprawić jakość dostaw poprzez zapewnienie lepszej kontroli całego procesu, a dzięki efektowi skali – pomóc w uzyskaniu korzystniejszych warunków, także kosztowych. Operator systemu przesyłowego zyskuje ponadto możliwość budowania bezpośrednich relacji z producentami i kształtowania ich oferty pod kątem potrzeb Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Centralizacja zakupów pozwoli również ujednolicić stosowane rozwiązania techniczne oraz lepiej zarządzać zamówionym asortymentem.

Program dostaw inwestorskich to także szereg korzyści dla firm wykonawczych, które realizują projekty inwestycyjne na zlecenie PSE. Pozwala istotnie zredukować obciążenia finansowe wynikające z zakupu i magazynowania aparatury, a wszelkie ryzyka związane z dostępnością asortymentu, terminami dostaw i kompatybilnością rozwiązań technicznych ponosi zamawiający, czyli PSE.

W ramach programu dostaw inwestorskich PSE rozstrzygnęły dotąd już 10 postępowań, w których wybrano dostawców m.in. wyłączników, przewodów fazowych, zabezpieczeń pola, autotransformatorów i dławików na łączną kwotę 900 mln zł.

Cały program szacowany jest na 1,5 mld zł.